Till Flugfiskemagasinets startsida Flugfiskemagasinet Rackelhanen Uppdaterad
200-11-22
English version
 

Klinkhamer Special

Klinkhamer Special
Foto: R.v. Duijnhoven

En fallskärmshacklad kläckare som ligger lågt på vattnet och som kan representera åtskilligt på fiskens matsedel.

Text: Hans van Klinken
Foto: Ina van Klinken och R. v. Duijnhoven
Teckningar av Hans van Klinken

Blå linje

  Det var under en fisketur till Klarälven 1980 jag mötte en flugfiskare som hade betydligt bättre framgång än jag själv. Vid den tiden fiskade jag med traditionella engelska torrflugor, men efter en pratstund vid vattnet gav han mig en märklig, gul fluga som hette Rackelhanen - och som naturligtvis Flugfiske i Nordens läsare känner väl till, även om jag inte gjorde det vid den tidpunkten. Min fiskelycka vände och den nya flugan gav mig flera fina fiskar - tills det värsta hände och jag förlorade min enda fluga. Men nu var mitt intresse väckt, och med utgångspunkt från den enkla Rackelhanen började jag experimentera med egna flugor bundna med polygarn, men också försedda med fallskärmshackel.

  1984 skulle visa sig bli ett annat betydelsefullt flugfiskeår för mig. Då testfiskade jag nämligen den bästa fallskärmsflugan jag hittills skapat med utmärkt resultat. När jag anlände till mitt norska favoritvatten, rekommenderade en god vän, som just var på väg att resa hem igen, att jag skulle prova stora flugor som lågt djupt i vattnets ytfilm, eftersom sådana flugor hade visat sig vara mycket bra de senaste dagarna. Eftersom jag huvudsakligen fiskade med egna varianter av fallskärmshacklade polyflugor vid den tiden och fått stort förtroende för dem, komponerade jag nu en speciell fallskärmsfluga på en stor Partridgekrok med böjt skaft. Denna fluga hade mycket gemensamt med ett isberg, eftersom 90 procent låg under vattnet. Kroppen var långsmalt taperad och gick långt ner i krokböjen. Den såg alltså ut som en kläckande insekt, som var på väg att bryta igenom ytan. Flugor med påfågelthorax visade sig snart vara attraktivare för fisken än de som saknade mörkt bröstparti. Genom min förkärlek för polydubbing i färgen Light Tan och min okunnighet om insektslivet vid denna tidpunkt, kallade jag denna fluga L T Caddis, helt enkelt efter färgen på polydubbingen och för att den första gången fiskade extremt bra just under en nattsländekläckning.

  Jag är inte den ende som bundit och fiskat med lågt liggande fallskärmsflugor. Tomas Olson har också komponerat liknande fallskärmsmönster, och i USA utvecklade Roy Richardson en exakt kopia av min fluga 1986 utan att känna till vare sig mig eller min L T Caddis. Jag har sedan brevväxlat med Roy efter att ha läst om hans experiment, och även om jag inte varit i kontakt med Tomas, så har jag stor respekt för hans idéer och skicklighet, och jag har samlat alla artiklar han publicerat under årens lopp. Men skillnaden mellan Tomas mönster och min fluga är inte bara sätten att linda och säkra fallskärmshacklet, utan också min långa vinge, vilken jag ska återkomma till längre fram i min artikel.

  Även om jag komponerade min fluga för fiske i Skandinavien, hade jag också stor framgång med den vid en resa i England och Skottland, varefter jag skrev en artikel och presenterade den i vår holländska flugfisketidskrift, varvid Hans de Groot gav den ett nytt namn. Min L T Caddis blev Klinkhamer Special.

  Mot alla regler

  Av tradition har det under årens lopp utvecklats en "sanning" i centrala Europa, som gör att nästan alla flugfiskare tror att endast små flugor fungerar vid harrfiske. Men jag har lärt mig av mina fiskeresor till Norge, Sverige, Danmark och Finland, och därför har jag fått andra erfarenheter och idéer. Sitt riktiga genombrott fick min stora fluga då jag fiskade i floden Ure i Yorkshire tillsammans med min gode vän Mike Mee. På en 10:ans krok fångade jag nära tjugo fina harrar medan Mike endast fick tre. Mike, som är en verklig expert vad gäller fisket i Yorkshire, var förbluffad och berättade att han aldrig sett harren fångas på en så stor fluga tidigare. Det är mot alla regler, menade han. Jag gav honom några av mina flugor och blev mycket glad när jag senare fick höra att också han haft mycket bra fiske med dem efter det att jag rest hem. Detsamma hände i många tyska floder - återigen utmärkta resultat med min stora skandinaviska fluga. Men mest spektakulära var mina lax- och havsöringsfångster i små norska grilseälvar. Torrflugefiske efter lax är inte särskilt vanligt i Europa, och många fiskevänner tvivlade. Men för egen del måste jag erkänna att detta torrflugefiske är det finaste sättet att fiska efter lax, och under några år har det varit min mest framgångsrika metod att kroka och landa lax...

Grayling
Det var för den nordiska harren och snabba strömvatten som Klinkhamer Special först komponerades. Foto. Ina van Klinken

Bindmetod

  Min bindmetod har blivit väl mottagen när jag demonstrerat den på olika håll i Europa, och jag tror att mina instruktioner med tillhörande figurer är tillräckligt lätta att förstå. Jag påstår inte att min metod är den enda saliggörande, men den är enkel och ger hållbara fallskärmsflugor. Sedan står det var och en fritt att prova och avgöra för egen del.
Men innan du börjar binda, notera följande viktiga synpunkter:

A. Det är av avgörande betydelse att flugan är lätt att se på vattnet. Min fluga har därför en stor vinge, vilket gör den lätt att följa med ögonen även på snabbt vatten.

B. Använd endast spiderweb för att binda in och säkra fallskärmshacklet. Detta är speciellt viktigt i bindmoment 8 och 9 (gå till figur 8,9), eftersom denna bindtråd inte kommer att pressa ner och skada hackelfibrerna, utan ger flugan bättre utseende - men ändå med bibehållen bästa hållbarhet.

C. En stark bas vid vingroten är avgörande vid lindningen av hacklet. För extra styrka kan du därför applicera lite lack innan du börjar linda hackelfjädern (se figur 8). (gå till figur 8.)

D. För bättre krokningsegenskaper kan kroken böjas ut till en mer öppen form som framgår av figur 1.(gå till figur 1.)

E. Använd första klass kvalitetshackel och linda minst fem varv, eftersom hela flugan ska vila på fallskärmshacklet.

F. Färgen på flugans kropp kan väljas fritt, men personligen föredrar jag light tan, dark tan eller rusty olive - av fabrikat Fly-Rite.

  Från början avsåg jag att min fluga skulle imitera en kläckande nattslända, men jag måste erkänna att min kunskap om olika insekter var mycket bristfällig vid den tidpunkten för flera år sedan då flugan först kom till. Jag kopierade helt enkelt stora nattsländepuppor, vilka jag fann i magen på en harr. Deras böjda kroppar och halvt utvecklade vingar gav Klinkhamer dess utseende. Nu, flera år senare och med bättre kunskaper om skandinaviskt insektsliv, inser jag att min Klinkhamer faktiskt är ett basmönster för många olika slags insekter. Om storleken och omständigheterna är de rätta, kan den också representera andra kläckande insekter, till exempel dagsländor eller fjädermyggor, men även många halvdränkta och kämpande landinsekter, som hamnat på vattnet och ligger lågt i ytfilmen. Det är också den bästa förklaring jag kan ge till varför flugan fiskar så bra också vid tillfällen då det inte förekommer några kläckningar över huvud taget.

Hans van Klinken 1997
http://www.flyfishinggazette.com/

Till mönster och bindbeskrivning av Klinkhamer Special

 

Läs också artikeln: The Klinkhåmer Special fifteen years later

 

 

Till Flugfiske Magasinets startsida

Blue line

För att få den bästa upplevelsen av Magasinet gäller det att du har rätt inställningar.
Här är mina rekommenderade inställningar

Black line

Var vänlig och respektera lagen om upphovsmannarätten.  Kopiering eller annan mångfaldigande av innehållet helt eller delvis av denna och alla andra sidorna i "Flugfiskemagasinet Rackelhanen" är ej tillåtet.

Mats Sjöstrand 2017

Black line

Om du har några kommentarer eller frågor angående Magasinet så kontakta gärna mig.

Hälsningar
Webbmaster
Mats Sjöstrand

 

 

 

nattslända, imitation, imitera, klinkhammer, klinkhåmer, klinkhamer, flytande, insekter, vattenlevande, öringmat, öring, älv, mindre, småälvar, sjö, flugfiske, nära, flugfiska, entomologi, hänger, vattenytan, strömlevande, sjöinsekter

 

 

 

Annonsbar
Sponsorpolicy / Våra sponsorer: