Till Flugfiskemagasinets startsida Flugfiskemagasinet Rackelhanen Uppdaterad
2014-08-31
English version

Till svensk version

Jubileumsflugan
Text & Foto: Nils Mogensen

Chilimps flugan
Den orginale Chilimps var bundet på en långskaftet laksekrog og havde ingen guld-rib. Eksemplaret her er bundet af Jens Staal

  Skyerne drev luftige og lette hen over den lyse blå forårshimmel en dejlig aprildag i ved Mörrumsåen i Blekinge. Åen løb småstønnende og brusende gennem fossens sten, mens hvide skumtoppe, dansede ned over åen som store flamingo-stykker.

  Han sad i skyggen under det store træ ude på den lille ø "Whisky Island" i Mörrum-åens pool 1. Den blå kasket var trukket godt ned mod de kraftige hvide øjenbryn og et ligeså hvidt overskæg skød frem fra et mildt og venligt ansigt. Ved siden af ham stod en tohåndsfluestang lænet op af træet og i græsset lå en havørred og glimtede hver gang solens stråler ramte den endnu våde fiskekrop. En tjener havde just bragt en termokande og et sølvfad med ostemadder ud på øen, og den gamle nød kaffepausen i fulde drag. - Så tændte han sig en cerut, mens hans øjne gik pa vandring, ud over åen. "Den gamle" på øen havde vakt min nysgerrighed, jeg balancerede over spangen ud til øen og da jeg sprang det sidste stykke mærkede jeg mine sko fyldes med vand.

  Sådan mødte jeg den svenske sportsfiskerlengende Sven Hallman en vidunderlig vårdag i Mörrum. Sven Hallman, lystfiskeveteran blev 85 år, og den første der efter 1800-tallets englændertid fiskede i Mörrums-åen.

  Det var danskeren Kai Pless-Schmidt der opdagede åen, han havde set de store fisk springe og undrede sig over, at ingen fiskede efter dem. Sammen med Sven Hallman søgte han så den svenske fiskeriintendent Ossian Olofson om fuldmagt til et forsøgsfiskeri. De fik fuldmagten og allerede den første dag i 1939 fangede Sven 28 laks. I to år fiskede de to alene i åen, så åbnede det første kortsalgs-fiskeri i 1941 med bare 12 kort pr dag. Sven Hallman har fisket overalt på jorden undtaget Australien, han har samlet grej gennem 50 år og i 1983 overdrog han hele samlingen til Vattenfall, som har etableret sportsfiske-museet "Sportfiske Forum" eller den Hallmanske samling i Älvkarleby. - Sven var forresten også en af ophavsmændene til den berømte svenske lakseflue Chilimps.

  Netop i år (1992) kan Chilimps fluen fejre sit 50 års jubileum, den har gået sin sejrsgang verden over og tusindvis af laks og havørreder, har endt deres dage med en rød Chilimps flue i munden. Trods sine 50 år på bagen holder fluen sig ung og lokker stadig laks og ørreder ud på deres sidste rejse. Enhver flue har sin egen oprindelse, sin egen ophavsmand og sin egen historie. De dårlige fluer lever kun en kort tid, og glemmes når resultaterne ikke står mål med anstrengelserne. - De gode fluer, der viser sig at fungere som storfangere, forlænger med utallige sejre, deres liv, for derefter at overgå i rækken af legendariske fluer, der får så stort et eftermægle, at de lever videre, endog når deres skabere har forladt denne verdens vederstyggelighed. De gamle victorianske laksefluer har forlængst indskrevet sig i historien, selvom de i dag mere betragtes som fluebinderkunst, end fluer til praktisk laksefiskeri. I en stadig strøm af nyere fluer fra 1900-tallet, har få formået at riste deres runer i fluefiskeriets blå bog og særdeles få nordiske, men en af undtagelserne er Mörrum-fluen Chilimps.

  - Jeg vidste Sven Hallman var med den aften, da fluen skabtes pa hotel Valhalla i Mörrum, så jeg her spurgt Sven, hvordan det gik til.

  Sven fortalte: "Det var jo meningen at det skulle blive en reje (shrimp) men den blev så dårlig at vi besluttede at stave navnet på pigeon-English, - fonetisk stavning. - Vi sad tre let beduggede herrer, Rolf Vilhelmsson, Olle Törnblom og jeg selv, på Valhalla i Mörrum. Jeg tror det var i 1942. Foran os stod et påskeris med røde fjerspidser. Det satte Rolf's fantasi i gang og så sagde han "Lad os komponere en lakse-havørredflue, som ligner en reje". Han hentede også kroge og rød neglelak samt en barberkost! Hvor kan man få fat i rødt garn til kroppen? - Så sagde servitricen: "Jeg har en rød underkjole!" Hun rippede et stykke garn af og vi begyndte.

  Rolf forsynede sin med to hår fra barberkosten og lakkede dem røde. Min var den enkleste, men jeg var før min tid, for det blev en streamer (en 1942 ukendt form for flue). Olle lavede en stor palmerflue. Obs: Ingen havde den guldribbing, som Olle senere forsynede den med for at fremme salget, da han siden blev professionel fluebinder. En original Chilimps skal ikke have nogen rib. Desværre er det nu umuligt at få fat på netop den originale krog, en 2/0 med forlænget skaft, lignende findes dog."

  Ja, sådan gik det altså til da fluen fødtes i et muntert selskab en april-aften i 1942.

  - I Hotel Valhalla's fiske journal den 28 april 1942 kan man læse, at Rolf Vilhelmsson tog en havørred på 4,7 kg kl 9 i pool 6 på flue af egen komposition. Den 5 maj har Sven Hallman indskrevet en ørred på 5,4 kg på Chilimpsi.

  Med sit 50 års jubileum, kan fluen nu kalde sig veteran. Den er ikke som døgnfluerne, der kun oplever et kort øjeblik af livets eventyrlighed, den er 50 år, men stadig levende og stadig en god kammerat på fisketuren. For de, som nu har fået lyst til at prøve fluen næste gang det gælder laks eller havørred, bringes mønstret her.

Hale: To orangerøde hackle-spidser
Krop: Rød-orange uldtråd
Kropshackle: Rød-orange hane
Fronthackle: Rød-orange hane

Länk till bindebeskrivning

 

Blå linje

 

Sven O Hallman vid Mörrumsån
Han sad under det store træ på Whiskey Island. Sven Hallman var en af ophavsmænden til Chilimps.

  Sven O Hallman gick bort den 26 september 1992 i en ålder av 85 år. De som hade förmånen att möta honom fick uppleva en gentleman i ordets finaste mening. För den stora vänkretsen var han en person fylld med glada berättelser och anekdoter hämtade ut ett aktivt, rikt och långt sportfiskarliv. Kronan på Sven O Hallmans stora livsintresse blev så småningom Sportfiskeforum, den samling av omkring 3000 sportfiskeföremål, som   han donerade och som nu kan beses i Älvkarleby. Vi minns också Sven O Hallmans outröttliga kamp att främja svenskt sportfiske - inte minst hans idé om att införa en allmän fiskevårdsavgift, vilket radikalt skulle förbättra förutsättningarna för en omfattande aktiv fiskevård.

© Bilder och text: Nils Mogensen 1992

 

Blå linje

 

Till dansk version

Jubileumsflugan
Text & Foto: Nils Mogensen

Chilimps flugan
Orginal var Chilimps bunden på en långskaftad laxkrok utan guldribb. Flugan på bilden är bunden av Jens Staal

  Molnen drev luftiga och lätta över den ljusblå  himlen, en vacker aprildag vid Mörrumsån i Blekinge. Ån rann småstönande och brusande förbi forsens stenar,  vita skumtoppar dansade ner över ån som stora flamingostycken.

  Han satt i skuggan under det stora trädet ute på den lilla ön, "Whiskey Island" i pool 1 i Mörrumsån. Den blåa kepsen var nertryckt långt ner mot de kraftiga vita ögonbrynen och en lika vit mustasch sköt fram från ett avspänt och vänligt ansikte. Vid sidan av honom stod ett två- handsspö lutandes mot trädet och i gräset låg en havsöring som glimmade till varje gång solens strålar träffade den ännu våta fiskkroppen. Han hade just fått en termos och ett silverfat med ostsmörgåsar serverat till sig ute på ön, och han njöt verkligen av kaffepausen i fulla drag - Så tände han en cigarrill medan hans ögon spanade av vattnet. "Den gamle" på ön hade väckt min nyfikenhet, jag balanserade ut till ön över spången och då jag sprang den sista biten märkte jag att mina skor fylldes med vatten. Så mötte jag den svenska sportfiskelegenden Sven Hallman en ljuvlig vårdag i Mörrum.

  Sportfiskeveteranen Sven Hallman blev  85 år, och han var den förste att fiska i Mörrumsån efter engelsmännens tid, de fiskade i ån på 1800-talet.

  Det var dansken Kai Pless-Schmidt som upptäckte ån, han hade sett de stora fiskarna hoppa i vattnet och förundrade sig över varför ingen fiskade på dem. Tillsammans med Sven Hallman ansökte han om tillstånd från den svenska fiskeriintendenten Ossian Olofson att få försöksfiska i ån. De fick tillståndet och redan den första dagen 1939 så fångade Sven 28 laxar. I två år var de ensamma om att fiska i ån. 1941 började de första fiskekorten att säljas, begränsade till 12 stycken per dag.
Sven Hallman har fiskat överallt på jorden undantaget Australien, han har samlat grejor under 50 år och 1983 överlämnade han hela sin samling till Vattenfall, som har etablerat sportsfiske-muséet "Sportfiske Forum" eller den Hallmanska samlingen i Älvkarleby. - Sven var förresten också en av upphovmännen bakom den berömda laxflugan; Chilimps.

  Just i år (1992) firar Chilimps flugan sitt 50 års jubileum, den har gått sitt segertåg världen över och tusentals lax och havsöringar har slutat sina dagar med en röd Chilimpsfluga i munnen. Trots 50 år på nacken håller sig flugan ung och lockar fortfarande lax och havsöring ut på deras sista resa. Varje fluga har sitt eget ursprung, sin egen upphovsman och sin egen historia. De dåliga flugorna överlever inte länge, utan glöms snabbt bort när resultaten inte väger jämt med anträngningarna. - De bra flugorna, de som visar sig fungera som storfångare, förlänger sina liv genom otaliga segrar, och övergår därefter till raden av legendariska flugor, som får så stor genomslagkraft att de lever vidare trots att deras skapare har lämnat denna värld. De gamla viktorianska laxflugorna har sedan lång tid inskrivit sig i historien, fast de idag kanske mest betraktas som flugbindarkonst än praktiska fiskeflugor. I den stadiga ström av flugor från 1900-talet, har få förmått att rista in sina runor i flugfiskets blå bok och väldigt få av dessa är nordiska flugor, men ett undantag är Mörrumsflugan Chilimps.

  - Jag visste att Sven Hallman var med den kvällen då flugan skapades på hotell Walhalla i Mörrum, så jag frågade Sven hur det gick till.

  Sven berättade: "Det var ju meningen att det skulle bli en räka (shrimp) men den blev så dålig att vi beslutade att stava namnet på pidgin-English, - fonetisk stavning. - Vi satt tre lätt påverkade  herrar, Rolf Vilhelmsson, Olle Törnblom och jag själv, på Walhalla i Mörrum. Jag tror det var  1942. Framför oss stod ett påskris med röda fjädrar. Detta fick Rolf's fantasi att gå igång, och så sa han "Låt oss komponera en lax-havsöringfluga som liknar en räka". Han hämtade krok och röd nagellack samt en rakborste! Var kan man få fatt i rött garn till kroppen? - Då sade servitrisen: "Jag har en röd underkjol!" Hon rev av ett stycke garn och vi började binda.

  Rolf försåg sin med två hår från rakborsten och lackade dem röda. Min var den enklaste, men jeg var före min tid, för det blev en streamer (en okänd form av fluga 1942). Olle gjorde en stor palmérfluga. Obs: Ingen hade den guldribbing, som Olle senare försåg den med för att främja flugförsäljningen, när han blev professionell flugbindare. En original Chilimps skall inte ha någon ribbing. Dessvärre är det nog nu omöjligt att få tag på just den krok som användes till originalflugan, en 2/0 med förlängt skaft, men snarlika finns att få tag på.

  Ja, så gick det till när flugan föddes i ett muntert sällskap en aprilafton 1942.

  - I Hotell Walhalla's fiskejournal den 28 april 1942 kan man läsa, att Rolf Vilhelmsson fångade en havsöring på 4,7 kg, kl. 9.00 i pool 6 på egenkomponerad fluga. Den 5 maj har Sven Hallman inskrivit en öring på 5,4 kg på Chilimpsi.

  Med sitt 50 års jubileum, kan flugan nu kalla sig veteran. Den är inte som dagsländorna, som bara upplever ett kort ögonblick av livets äventyrlighetet, den är 50 år, men fortfarande levande och en god kamrat på fisketuren. För de som nu har fått lust att prova flugan vid nästa lax-, havsöringtur beskriver jag mönstret här nedan:

Stjärt: Två orangeröda hackelspetsar
Kropp: Röd-orange ulltråd
Kroppshackel: Röd-orange tupp
Fronthackel: Röd-orange tupp

Länk till bindebeskrivning

Blå linje

 

Sven O Hallman vid Mörrumsån
Han satt under det stora trädet på  Whiskey Island. Sven Hallman var en av upphovsmännen till   Chilimps.

Sven O Hallman gick bort den 26 september 1992 i en ålder av 85 år. De som hade förmånen att möta honom fick uppleva en gentleman i ordets finaste mening. För den stora vänkretsen var han en person fylld med glada berättelser och anekdoter hämtade ut ett aktivt, rikt och långt sportfiskarliv. Kronan på Sven O Hallmans stora livsintresse blev så småningom Sportfiskeforum, den samling av omkring 3000 sportfiskeföremål, som han donerade och som nu kan beses i Älvkarleby. Vi minns också Sven O Hallmans outröttliga kamp att främja svenskt sportfiske - inte minst hans idé om att införa en allmän fiskevårdsavgift, vilket radikalt skulle förbättra förutsättningarna för en omfattande aktiv fiskevård.

© Bilder och text: Nils Mogensen 1992

 

Till Flugfiske Magasinets startsida

Blue line

För att få den bästa upplevelsen av Magasinet gäller det att du har rätt inställningar.
Här är mina rekommenderade inställningar

Black line

Var vänlig och respektera lagen om upphovsmannarätten.  Kopiering eller annan mångfaldigande av innehållet helt eller delvis av denna och alla andra sidorna i "Flugfiskemagasinet Rackelhanen" är ej tillåtet.

Mats Sjöstrand 2017

Black line

Om du har några kommentarer eller frågor angående Magasinet så kontakta gärna mig.

Hälsningar
Webbmaster
Mats Sjöstrand

 

 

 

Fiska i mörrumsån. Klassisk laxfluga, berömd, mörrum, svängsta, lax, laxfiske, laxflugor. Binda laxflugor. Bindbeskrivning, Mönster, Recept. Blekinge. Historiken bakom flugan. Flugfiskehistoria

 

 

 

Annonsbar
Sponsorpolicy / Våra sponsorer: