Till Flugfiskemagasinets startsida Flugfiskemagasinet Rackelhanen Uppdaterad
2017-06-01
English version
 

EMÅN

- med flugspö längs världens förnämsta havsöringvatten -

Bok om Emån, av Pelle Klippinge

Under det sista året har jag arbetat intensivt med en bok om Emån med ovanstående titel. Boken, är indelad i 15 kapitel och handlar framför allt om sportfisket i Emån, som betraktas som ett av det allra förnämsta fiskevatten i världen. Detta främst tack vare en unik stam av havsöring, med individer som räknas till de allra största och grövsta i hela världen.

Mig veterligen har det inte tidigare publicerats något allsidigt verk om Emån trots att det finns mycket att berätta. Längs Emån finns långtgående sportfisketraditioner, framför allt vid Ems fiskesträcka där det alltsedan 1900-talets början förs en intressant fångststatistik över havsöringen. Denna statistik och annan kuriosa har jag blandat med egen statistik, samlat under drygt 25 års fiske längs Emån.

Ytterligare två sträckor med organiserat havsöringsfiske, Emsfors och Fliseryd, finns med i boken liksom en mer ingående beskrivning av Emån som ett strömvatten, från källorna till havet. Vidare redogör jag för emåöringens biologi, vandringsmönster och beteenden. Jag belyser kulturpåverkan och sportfiskets historik, jag berättar om egna och andra Emfiskares upplevelser.

En utförlig presentation av de äldre, speciellt för Emån, skapade Emflugorna plus några moderna varianter finns med. Profiler vid ån som Gustaf Ulfsparre, Göran Ulfsparre, Stig Nilsson, "Olle-Spik" m.fl. kommer till tals. Boken innehåller också utdrag och foton från de material som Gustaf Ulfsparre en gång i tiden påbörjade, men tyvärr aldrig hann avsluta under sin levnad. Där finns mycket spännande läsning!

Beträffande illustrationer har jag haft förmånen att fritt få disponera alla de bilder som genom åren samlats på Ems Herrgård, bl.a. en hel del svartvita foton från seklets början, som jag blandar med mina egna färgbilder, sammantaget mer än hundratjugo bilder. Vidare finns kartor över Emåns olika sportfiskesträckor samt en poolbeskrivning över Em med detaljerade fiskeanvisningar för varje enskild pool. Naturligtvis skriver jag också om fiske- och kastteknik mm.

Jag har valt att ge ut boken som ett privattryck, inte minst för att ha full kontroll över format, illustrationer, formgivning och disposition. Bokens omfång är 208 sidor, genomgående tryckt i fyrfärg och inbunden. Förord av Göran Ulfsparre på Em och inledning av konstnären och tillika "gamle Emfiskaren", Rolf Smedman. Etablerade proffs har hjälpt mig med produktionen där formgivningen görs av Werner Schmidt. För bokens illustrationer och kartor svarar välkände konstnären Thommy Gustavsson från Örebro.

Hälsningar Pelle Klippinge
Besök gärna Pelle Klippinge/Spey Cast.

 

Ny och omarbetad version finns sedan 2017, tryckt i mycket begränsad upplaga.

 


 

Välkommen att skicka in recensioner och kommentarer om denna boken till Flugfiskemagasinet Rackelhanen

 

 

Läs några av de recensioner som skrivits om boken

Utdrag från artikeln "Fiskelycka för läshungriga", av Christer Holmgren, Sydsvenska Dagbladet 2000-07-31,

"Boken med namnet "Emån" är skriven av Pelle Klippinge. Den är en heltäckande skildring av detta fabulösa havsöringvatten. Här finns historiebeskrivningen, statistiken, kartorna, fisketekniken, fotona - allt, inklusive bindmönster för de klassiska Em-flugorna.

Det är välformulerat, kunnigt och inspirerande. Klippinge har även i tidigare sammanhang visat sig vara en kompetent berättare, och intrycket förstärks av det sätt på vilken han greppar det digra material som presenteras här.

Ett litet styng i hjärtat känner man när man betänker hur försvinnande få det är förunnat att fiska här någon gång i livet. För det är ju fiska man skulle vilja, hur bra boken än är!"

 

Utdrag från bokrecensionen av Kennart Hellgren i Flugfiske i Norden nr.2, 2000.

"Vem kan egentligen vara mer skickad att skriva en bok om Emån än Pelle Klippinge? Sedan barnsben har han fiskat och vandrat vid Emåns stränder och därtill har han sedan många år haft tillgång till familjen Ulfsparres unika material med gamla fiskejournaler, foton och historiska anteckningar om fisket i ån.
I sin bok "Emån" med undertiteln "Med flugspö längs världens förnämsta havsöringsvatten" har Pelle Klippinge skildrat möten med havsöring, flugor och flugfiskare. Havsöringen står naturligtvis i centrum, men boken är samtidigt ett historiskt dokument; Ankarcrona, Home Pool och Stone Pool är några av de fantastiska pooler som väcker minnen hos många flugfiskare.
Emåns storvuxna havsöringar har under åren dragit till sig många av sportfiskets prominenta giganter med namn som Anthony Crossley och Walter H Barrett, för att nu nämna några, och författaren har på ett utomordentligt sätt skildrat både ett historiskt och ett nutida stycke sportfiskehistoria. Det här är en bok som många säkert väntat på.
Bland många intressanta kapitel vill jag särskilt nämna "Emåns dunkrokar" med bindbeskrivningar på åtskilliga av Emån berömda specialflugor samt historierna bakom deras tillkomst. Lika värdefulla är de detaljerade poolbeskrivnmgar som gör det lättare för besökande flugfiskare att hitta rätt bland de många ståndplatserna.
Jag noterar också med glädje att författaren ägnar ett kapitel åt fiskets etik och trivseln vid vattnet flugfiskare emellan.
Boken om Emån är rikligt illustrerad med många av författarens egna färg-foton vid sidan av historiska bilder ur familjen Ulfsparres privata samlingar. Därtill bidrar konstnären Thommy Gustavsson med akvareller på flugor samt med instruktiva kastinstruktioner i form av svartvita teckningar."

 

Tillbaka till Flugfiskemagasinet Rackelhanen's litteratursida

 

Till Flugfiske Magasinets startsida

Blue line

För att få den bästa upplevelsen av Magasinet gäller det att du har rätt inställningar.
Här är mina rekommenderade inställningar

Black line

Var vänlig och respektera lagen om upphovsmannarätten.  Kopiering eller annan mångfaldigande av innehållet helt eller delvis av denna och alla andra sidorna i "Flugfiskemagasinet Rackelhanen" är ej tillåtet.

Mats Sjöstrand 2017

Black line

Om du har några kommentarer eller frågor angående Magasinet så kontakta gärna mig.

Hälsningar
Webbmaster
Mats Sjöstrand

 

 

 

bok, emån, flod, å, lax, laxfiske, laxfiskebok, havsöring, småland, klassisk, berömd, grov, världsrekord, ulfsparre, river, sea running trout, salmon, emåbok, bok om emån, fiskesätt, historia, historik, sportfiske, åfiske, flodfiske, älvfiske, fiska, flugfiske, flugfiska, litteratur, skrivet om, om Emån

 

 

 

Annonsbar
Sponsorpolicy / Våra sponsorer: