Till Flugfiskemagasinets startsida Flugfiskemagasinet Rackelhanen Uppdaterad
2001-02-14
English version
Läs Claes Hederstiernas recension

 

Flyfishing for Grayling
av John Roberts

Flyfishing for Grayling by John Roberts

  John Roberts' första bok The Grayling Angler gavs ut 1982 sedan dess har John blivit välkänd både som flugfiskare och författare. Hans första flugfisketurer gick till hemtrakterna, runt om i Yorkshire, England. Sedan dess har John rest världen över till fjärran vatten i jakt på harren. Tillskansat sig gedigen kunskap om denna fisk i både Skandinavien, Kanada och USA, där han fiskat med div. berömdheter inom flugfiskeskrået. Denna boken är summan av alla erfarenheter som han samlat på sig under alla dessa resor.

  Boken är illustrerad med ett antal fina färgbilder, bl.a ett par vackra undervattensbilder tagna av Michael Roggo och bilder på harrflugor fotograferade av Terry Griffiths. Boken tilhandahåller en innehållsrik guide till harrens livscykel, levnadsområde spridning och födoval. Här beskrivs moderna flugfiskemetoder, både med torr- och våtfluga. Boken avslutas med en diger lista på rekommendarade harrflugmönster, innnefattandes de allra senaste från Öst-Europa tillsammans med de bästa traditionella.

  Denna bok är ett måste för alla seriösa harrflugfiskare.

Boken är endast till salu genom Excellent Press i England.

Excellent Press
Palmers’ House, 7 Corve Street, Ludlow, Shropshire
SY8 1DB England
Phone: 0044 1584 877803
Fax 0044 1584 877893

ISBN 1-900318-11-3

 

Välkommen att skicka in recensioner om denna boken till oss

 

Blue line

 

Claes Hederstiernas bokrecension på John Roberts bok Flyfishing for Grayling

  Om man någon gång skulle tvingas minimera sitt bibliotek till kanske ett dussintal böcker, skulle alldeles klart en av dessa bli John Roberts senaste bok Flyfishing for Grayling. Detta är en bok som har både bredd och djup. John Roberts tillhör de världsvida flugfiskarna, som skriver utifrån ett brittiskt kulturarv och med utblickar, inte minst till det skandinaviska fisket. Från flera möten med vår egen Lars-Åke Olsson får vi också följa John till Jämtlands Idsjöström och till Lapplands Tjuonajokk. Det är just med den vida överblick, som John Roberts har, som han kan skapa en så intressant läsning och ge en så hög trovärdighet i idéer, tips och teorier kring jakten på den cirkumpolära nordliga harren -The Lady of the Stream. Hans teori kring Red Tags stora framgång över tiden tillhör det bästa och mest sannolika som kommit på pränt.

  Boken kan sägas sönderfalla i tre huvuddelar. Den första handlar om harrens naturalhistoria, dvs dess livsbetingelser, livscykel och förekomst. Detta ger en god bakgrund till att sedan diskutera harrens föda. Särskilt trevligt är författarens uppläggning av kapitlet där nattsländor tar en framträdande plats. Något som väl de flesta flugfiskare har märkt. Men även andra flygfän som knott och inte minst landinsekter ges en belysande diskussion. Dock utan att John Roberts glömmer dagsländorna.

  "Att förstå harrens födoval, såväl säsongsmässig, som daglig och stundlig med dess variationer, är av största vikt för flugfiskaren" sammanfattar författaren. Och för att styrka detta påstående hänvisar John till den romerske författaren Aelianus, omkring 200 e Kr. Denne man insåg redan då vikten av att känna till och anpassa sitt fiske till fiskens födoval. Mot denna kunskap hos författaren kan vi nu ta del av hans olika fiskemetoder. Först torrfluga, med ett omfattande avsnitt om Klinkhamer-flugorna.

  Lika omfattande blir kapitlet om våtflugor och nymffisket. I synnerhet behandlas fiske med de alltmer populära - och inte minst framgångsrika - "guldskalle-flugorna". Det torde inte finnas någon författare som har diskuterat detta fiske tidigare så ingående, såväl rent fisketekniskt som när det gäller bindteknik. Även "skallar" av olika material. Detta är bokens verkliga "höjdare"! Här har vi Skandinaviens fjällvärld oerhört mycket att ta till oss. Över huvud taget har John Roberts en stark förankring i det nordengelska fisket. Han är ju en Yorkshireman! Detta fiske är ju så mycket mer likt våra förutsättningar än det sydengelska med sina kalkströmmar, fast det senare har fått dominera i litteraturen även här

  Den sista delen, närmare femtio sidor, formar sig till en beskrivning av ett större antal flugor - mot bakgrund av de två tidigare delarna - som är lämpliga för harrflugfisket. Visst finns här en del klassiska harrflugor - fattas bara annat - men den helt övervägande delen består av flugor som utvecklats under inflytande av ett mer ekologiskt och entomologiskt tänkande under senare år, såsom nattsländeflugor, Klinkhamer och "vår egen Superpuppa.

  Denna monografi har ett läsvänligt utförande, i gammalt hederligt oktavformat om hundrafemtio sidor Med tolv sidors färgbilaga med bilder från kända fiskevatten, med harren över och under vattenytan och kanske framförallt med tanke på den egna flugbindningen, färgbilder på de flugor som beskrivs i texten.

  Ett gott bokhantverk där dess layout är spatiös med utrymme för egna anmärkningar, understrykningar eller tillägg. Det som på sikt gör boken i än högre grad till den egna "måste - litteraturen". Boken är utgiven i en begränsad upplaga om 1 250 exemplar, var och en numrerad och signerad av författaren. Den kan endast erhållas genom att skicka 30, (pris år 2001), eller låta debitera kreditkortet, till ovan angivna Excellent Press.

© 2000 Claes Hederstierna

 

 

Till Flugfiske Magasinets startsida

Blue line

För att få den bästa upplevelsen av Magasinet gäller det att du har rätt inställningar.
Här är mina rekommenderade inställningar

Black line

Var vänlig och respektera lagen om upphovsmannarätten.  Kopiering eller annan mångfaldigande av innehållet helt eller delvis av denna och alla andra sidorna i "Flugfiskemagasinet Rackelhanen" är ej tillåtet.

Mats Sjöstrand 2017

Black line

Om du har några kommentarer eller frågor angående Magasinet så kontakta gärna mig.

Hälsningar
Webbmaster
Mats Sjöstrand

 

 

 

 

Annonsbar
Sponsorpolicy / Våra sponsorer: