Till Flugfiskemagasinets startsida Flugfiskemagasinet Rackelhanen Uppdaterad
2001-11-06
English version
 

En plats i mitt hjärta
av Tommy Hjelm

  En dag i början av maj ställer jag årets första flugfisketur till regnbågssjön Lilla Ton, som ligger i Bergslagen. Sjön, eller det är väl snarare en skogstjärn, är relativt liten och liknar till formen ett päron eller om man så vill en cykelsadel sedd uppifrån. Något egentligt tillopp saknas, däremot finns det ett utlopp som ringlar sig genom skogen och så småningom mynnar ut i den, som namnet antyder, betydligt större Stora Ton.

  Lilla Ton har ett mycket klart vatten eftersom det är en källsjö. En underjordisk källa, någonstans under vattenytan, håller vattennivån relativt konstant året om. Vattnets kvalitet är faktiskt så pass bra att det duger till kaffekok, om man så vill, och pH-värdet ligger på anständiga 6,6-6,7. För att vara en liten skogstjärn är den djup, maxdjupet ligger på ca. 15 meter, men det finns även grunda partier.

  Grundast är den norra delen där det blir djupt tiotalet meter ut från stranden. Tjärnens östra del kantas av en tallbeväxt ås, som sträcker sig efter hela vattnets längd. Bara några meter ut från strandkanten blir vattnet snabbt djupare och det är också där som den djupaste delen ligger. Vattnets södra del är också relativt grund och är bara fiskbar tidigt på våren eftersom ett brett bälte av näckrosor täcker vattenytan under sommaren. Den västra delen bjuder på något omväxlande topografi. Halva delen består av gran- och tallskog och den andra halvan av ett öppet myrområde, som brukar vara mest frekventerat av flugfiskare på grund av att det där finns gott om plats för bakkastet.

  Jag har förblivit Lilla Ton trogen allt sedan mina första trassliga försök med ett flugspö i handen. Mycket beroende på dess vildmarkslika omgivningar, den fina vattenkvaliteten och att man oftast inte behöver trängas med andra flugfiskare. Ibland så har man hela vattnet för sig själv, kanske beroende på att tjärnen emellanåt kan vara nog så svårfiskad, i så måtto att det inte är alltid som någon fisk landas. Enligt mitt förmenande ett förhållande som är helt i sin ordning, vem vill fiska i vatten med fångstgaranti…?

  Vid sällsynta tillfällen kan emellertid förhållandena vara av motsatt slag, då fisken tycks ta på nästan vad som helst. Att det skulle bli en sådan dag vid mitt premiärfiske detta år anade jag föga då jag anlände till Lilla Ton.

  Min vana trogen gick jag till den norra delen av tjärnen, där jag oftast brukade ha ett gott fiske. Två sotsvarta, kraxande korpar följde mig på vingliga vingar när jag vandrade efter stigen som löpte ett stycke från strandregionen. Kanske var det sagans Hugin och Mugin som bevakade mina steg…

  Det blåste ganska friskt och jag hade dessutom vinden rakt mot mig, vilket försvårade kastandet en hel del. Vattentemperaturen låg på blygsamma 7,2 grader och lufttemperaturen orkade knappt upp till nio plusgrader. Jag har tagit för vana att alltid mäta luft- och vattentemperatur vid mina fisketurer med en liten digital termometer som är lätt och smidig att bära med sig. Dessa uppgifter och andra iakttagelser antecknar jag sedan i min fiskedagbok.

  Efter några timmars resultatlöst fiske utan tillstymmelse eller antydan till några vak, som nog kunde skyllas på de blåsiga förhållandena som rådde, började jag känna mig ganska så frusen. Beslöt därför att uppsöka den södra delen av tjärnen där det troligen var mera lä och därmed lite drägligare förhållanden. Precis när jag vände mig om för att gå upptäckte jag en älgko, som obemärkt smugit sig fram till strandkanten för att dricka. Med klippande öron stod hon och iakttog mig när jag försiktigt avlägsnade mig.

  De medhavda smörgåsarna och det varma kaffet ur termosen fick mina något frusna livsandar att åter vakna till liv. Eftermiddagens solstrålar mellan jagande molntappar värmde mig ytterligare, varför lust och inspiration för ytterligare några fisketimmar infann sig. Medan jag knöt på en Catīs Whisker på tafsen så gjorde en kärrhök en lov över tjärnen på utbredda vingar. Smidigt och elegant parerade den vindens rörelser i luftrummet. Jag gjorde mitt första kast och kärrhöken seglade bort mot nordost över skog och myr. Förhoppningsvis hade den större jaktlycka än jag hittills hade haft.

  Plötsligt hade jag fast fisk och kunde efter en del givande och tagande landa en vacker regnbåge i åttahektosklassen. En kort stund senare hade jag landat ytterligare en fisk i ungefär samma storlek. Strax därpå hade jag återutsatt ytterligare två regnbågar. Det här fisket gick alldeles för lätt, varför jag avbröt fisket för en paus och en kaffeslurk.

  Jag fann det något märkligt att jag inte hade haft någon känning vid den norra delen av tjärnen. Det verkade nästan som om fisken, liksom jag, trivdes bättre i lovart. Trots det lyckosamma valet av fluga, beslöt jag mig för att testa om en liten Black Martinez skulle fungera lika bra.

  Solens strålar befann sig nu i en sådan vinkel mot vattenytan att jag, med hjälp av polaroidglasögonen, kunde se bottnen långt ut och därmed även hur flugan uppförde sig under vattenytan. För övrigt en mycket lärorik och intressant iakttagelse som jag ej upplevt tidigare.

  Plötsligt får jag se en regnbåge komma simmande tre, kanske fyra meter från flugan, som jag tar in i maklig takt. Jag ser hur den får syn på flugan och blixtsnabbt sätter efter den. Fisken tar flugan och vänder snabbt ut mot djupare vatten. Krokningen går utan problem eftersom regnbågen krokar sig själv. Hela förloppet fram till landningen kan jag sedan följa genom det solbelysta vattnet. En fantastisk upplevelse av det extraordinära slaget, som fått en plats i mitt hjärta.

  Några minuter senare hade tyvärr solen förflyttat sig och omöjliggjorde därför ytterligare seende genom vattenytan. Det magiska ögonblicket var borta, men fisket var inte sämre för det. Återutsatte ytterligare fem fiskar samt hade ett par stycken som snodde fast tafsen runt några grenar på botten med tafsbrott som följd.

  Ett fiske som började i moll slutade i dur. Däri ligger en stor del av tjusningen med fiske. Det finns alltid något nytt att upptäcka, se och lära och bära med sig i sitt hjärta…

Tommy Hjelm 2001 ©

 

 

Till Flugfiske Magasinets startsida

Blue line

För att få den bästa upplevelsen av Magasinet gäller det att du har rätt inställningar.
Här är mina rekommenderade inställningar

Black line

Var vänlig och respektera lagen om upphovsmannarätten.  Kopiering eller annan mångfaldigande av innehållet helt eller delvis av denna och alla andra sidorna i "Flugfiskemagasinet Rackelhanen" är ej tillåtet.

Đ Mats Sjöstrand 2017

Black line

Om du har några kommentarer eller frågor angående Magasinet så kontakta gärna mig.

Hälsningar
Webbmaster
Mats Sjöstrand

 

 

 

 

 

Annonsbar
Sponsorpolicy / Våra sponsorer: