Till Flugfiskemagasinets startsida Flugfiskemagasinet Rackelhanen Uppdaterad
2002-10-19
English version
 

Aksjon for å redde den norske villaksen!

Text: Geir Kjensmo, fluefisker

  Den berømte storvokste norske villaksen er snart en saga blott! Flere elver er infisert av Gyrodactulys Salaris og har fått sin naturlige laksestamme ødelagt for alltid. I dag etableres flere oppdrettsanlegg (salmon-farms) i fjorder med lakseelever, også lenger nord! Oppdrettsanleggene er kjempeklekkerier for milliarder av lakselus og denne lusa i unaturlige mengder flyter rundt i fjordene der den utvandrende smolten passerer på sin vandring til beiteområder til havs. Bare noen prosent av laksen overlever dette og kommer tilbake til elva for å gyte.

  Oppdrettet laks fra anleggene rømmer(og ved sykdoms mistanke slipper også noen oppdrettere laksen ut av anleggene for å slippe kostnader ved slakting) og fragmenter av instinkt den fortsatt har til felles med den ekte laksen, fører misfostrene opp i elvene der den sprer sykdom og ødelegger elvens villaksstamme ved å delta i gytingen.

  Det åpnes nå også for fortsatt kraftutbygging og ødelegging av flere elver.

  Det statlig oppnevnte Villaksutvalget med Georg Fr. Rieber-Mohn i spissen, la fram en god plan for vern av laksen, men nå har den norske regjering redusert denne planen til et forslag der kraftutbyggerne og oppdretternes interesser vinner.

  Skal sterke økonomiske interesser en gang for alle utrydde norsk villaks……………….., NOT ON MY WATCH!

  I England, Scotland, Wales og Ireland har verneinteressene gått sammen i Atlantic Salmon Trust og øver betydelig press for å redde laksen. Det samme har vi i USA og Canada der Atlantic Salmon Federation gjør en utmerket jobb. På 80-tallet ble det internasjonalt startet North Atlantic Salmon Fund, som klarte å kjøpe opp flere store lakse- fiskerier og derved sterkt reduserte presset på villaksstammen.

  Jeg skammer meg fortsatt over motviljen mot denne organisasjonen i Norge.

  Vel, alt dette er kjent. Likevel forundrer det meg at ingen reagerer. Er vi sportsfiskere likegyldige til om det er oppdrettslaks eller villaksen som vi fisker etter? Eller er vi så likegyldige at vi håper det går bra med villaksen og fortsetter å fiske som før?

  I en tid med voksende sympati for populisme, enkle løsninger og politikk uten historisk perspektiv, er det kanskje ikke så enkelt å vekke ansvarsfølelse. Det viktigste i dag virker å være egen inntekt, skatteletter og billigere sprit! Eller for "sportsfiskeren" å ha den nyeste stanga og kaste lengst av alle.

  Under disse forutsetningene kommer det ikke til å bli enkelt, men jeg vil likevel prøve.

  Utfordringen er: kan vi sportsfiskere i Skandinavia gå sammen, støtte opp om og bygge den opinion som vil redde villaksen? Tenke internasjonalt og alliere oss med de nevnte verneorganisasjoner og grunneierne til laksevaldene, for dermed bli så sterke at laksen vinner?

 Jeg må prøve, blir du med?

Geir Kjensmo, fluefisker
www.norwegian-salmon.com

 

 

Till Flugfiske Magasinets startsida

Blue line

För att få den bästa upplevelsen av Magasinet gäller det att du har rätt inställningar.
Här är mina rekommenderade inställningar

Black line

Var vänlig och respektera lagen om upphovsmannarätten.  Kopiering eller annan mångfaldigande av innehållet helt eller delvis av denna och alla andra sidorna i "Flugfiskemagasinet Rackelhanen" är ej tillåtet.

Mats Sjöstrand 2017

Black line

Om du har några kommentarer eller frågor angående Magasinet så kontakta gärna mig.

Hälsningar
Webbmaster
Mats Sjöstrand

 

 

 

 

 

Annonsbar
Sponsorpolicy / Våra sponsorer: