Till Flugfiskemagasinets startsida Flugfiskemagasinet Rackelhanen Uppdaterad
2004-10-10
English version
 

Fixera hackelfjädern, av Gunnar Johnson ©

 

Enkelt sätt att fixera hackelfjädern
Text, foto & teckning: Gunnar Johnson

  Nybörjaren råkar ofta ut för att hackelfjädern vrider sig och kommer ur läge vid inbindningen på kroken. Men med den här metoden att fixera hackelfjädern hamnar den alltid exakt på önskad plats och dessutom i rät vinkel mot krokskaftet. Det betyder att hacklet lydigt låter sig lindas i jämna och fina varv

  Min erfarenhet då jag hållt kurser i flugbindning är att de flesta fäster in hacklet på flugan genom att lägga hackelstammen längs krokskaftet och lindar fast denna med bindtråden. Men det resulterar hos nybörjaren oftast i att hackelstammen gärna följer med i den roterande rörelsen, så att fjädern skevar och lägger sig på sidan. Samtidigt riskerar den att glida ned på krokens baksida. När hacklet sedan ska lindas innebär det svårigheter att få det att "slå ut" på rätt sätt.

  Vid bindning av torrflugor är det extra viktigt att fjädern är inbunden så att hackelstråna redan från första varvet lägger sig rätt. Man ska inte behöva vrida hackelstammen eller på annat sätt tvingas provocera fjädern. Bästa sättet att undvika sådana problem är att fästa in hackelfjädern med 8-bindning i rät vinkel mot krokskaftet, samtidigt som man ser till att rensa bort några hackelfibrer extra på den sida av stammen som ligger an mot kroken, varefter hackelstammen viks bakåt och fixeras mot krokskaftet. Ovanifrån sett ska bindtråden alltså bilda ett X över hackelstammen vid infästningspunkten.

  En på detta sätt preparerad och inbunden hackelfjäder kan inte vrida sig och lindas därför lätt till en hackelkrans som lydigt lägger sig i jämna och fina varv.

  Om man försöker binda in hacklet med kryssvarv genom att hålla fjädern i rät vinkel ovanpå krokskaftet och därefter lägga diagonalvarv med bindtråden, så vill hackelstammen gärna fjädra undan och den tilltänkta infästningspunkten ändras, vilket gör att hacklets första varv inte blir det tänkta.

Närbild av infästning, av Gunnar Johnson ©

  Därför har den metod jag själv använder alltid väckt intresse då jag demonstrerat den. Metoden är nämligen mycket enkel och ger en mycket exakt inbindning, även om den vid en första anblick kan se lite "bakvänd" ut.

 

  1. Börja med att preparera hackelfjädern på vanligt sätt genom att riva loss de nedre luddiga fibrerna. Ta även bort några fibrer extra på den sida som ska ligga an mot kroken.

Bindmoment 1, av Gunnar Johnson ©

  2. Linda en bädd längs krokskaftet och låt bindtråden hänga ned exakt där hackelfjädern ska fästas in. Vänd hackelfjädern "bak och fram" med den blanka sidan bakåt och stick in hackelstammen under krokskaftet och omedelbart bakom bindtråden.

Bindmoment 2, av Gunnar Johnson ©

  3. Ta tag i hackelstammen med vänster hands tumme och pekfinger och för upp den över krokskaftet med en halvcirkelformad rörelse (moturs), samtidigt som högerhanden följer efter med själva fjädern in under krokögat

Bindmoment 3, av Gunnar Johnson ©

  4. Hela fjädern kommer alltså att rotera 180 grader och hamnar automatiskt ovanpå krokskaftet med rätt sida framåt och med bindtråden liggande snett över hackelstammen i 45 grader.

Bindmoment 4, av Gunnar Johnson ©

 

  5. Lägg därefter ett varv med bindtråden diagonalt över hackelstammen åt andra hållet. Hacklet är nu fäst med en 8-bindning, men sitter fortfarande så löst att dess läge kan justeras vid behov. När fjädern sitter riktigt kan den fixeras med ytterligare en 8-bindning.

Bindmoment 5, av Gunnar Johnson ©

 

  6. Vik slutligen hackelstammen bakåt, fäst den med täta lindningar mot krokskaftet och klipp av överskottet. Hackelfjädern sitter nu på exakt rätt plats och i absolut rät vinkel mot krokskaftet. Nu blir det lätt att linda hackelfjädern i jämna varv som lägger sig rakt utan att fjädern vrider sig.

Bindmoment 6, av Gunnar Johnson ©

 

Text, foto & teckning: Gunnar Johnson ©

 

 

Till Flugfiske Magasinets startsida

Blue line

För att få den bästa upplevelsen av Magasinet gäller det att du har rätt inställningar.
Här är mina rekommenderade inställningar

Black line

Var vänlig och respektera lagen om upphovsmannarätten.  Kopiering eller annan mångfaldigande av innehållet helt eller delvis av denna och alla andra sidorna i "Flugfiskemagasinet Rackelhanen" är ej tillåtet.

Mats Sjöstrand 2017

Black line

Om du har några kommentarer eller frågor angående Magasinet så kontakta gärna mig.

Hälsningar
Webbmaster
Mats Sjöstrand

 

 

 

 

 

Annonsbar
Sponsorpolicy / Våra sponsorer: