Till Flugfiskemagasinets startsida Flugfiskemagasinet Rackelhanen Uppdaterad
2008-06-14
English version
 
Den enkla puppan
- Helheten är viktigare än detaljerna -
Av Josef Davidsson


Färgvarianter på grundmönstret. Den ljusare är
försedd med en underkropp av kork

  Hur många fantastiska fiskeflugor har inte skapats i fiskehyttans kreativa kaos? Här får den praktiska flugbindningen fritt spelrum och allt intresse koncentreras till att göra riktiga fiskeflugor sådana som blir enkla, hållbara och fiskliga. Så också denna skapelse, som är något av det enklaste jag har i min flugask. Den har inte ens fått något eget namn utan brukar bara få heta "den enkla puppan".

  Min enkla puppa kom till under en middagspaus på Galten gård i östra Norge. Det hade varit stora kläckningar av en grönkroppad nattslända, men våra superpuppor hade inte fungerat. Så i hyttans dunkla belysning, som endast bestod av några värmeljus, beslöt jag mig för att binda en imitation av puppan och att utesluta allt oväsentligt och endast linda en bakkropp av grön Fly Rite. Av samma material byggde jag upp ett thorax, men här valde jag en brun färg. Flugan gjordes medvetet spartansk, men det tilltalade mitt sinne för det enkla. En enda fluga blev det, för sen var maten färdig...

  Den kommande kvällen liknade den förra. Harren och siken visade sig i de för nattsländepuppor så typiska vaken. Det plumsade och plaskade överallt i hela strömmen och känslan av att kvällen skulle bli fiskeresans höjdpunkt spred sig i kroppen.

  Nu gällde det bara att hitta den rätta flugan. Men inte heller denna kväll dög superpuppan. I ren desperation knöt jag därför på den nybundna flugan. Infettad och fiskad med fridrift blev den kvällens vinnare. Många fina harrar och sikar överlistades.

  Jag fiskade bara med mitt enda exemplar av flugan hela kvällen och fick till slut betydande svårigheter att hålla den flytande. Men sjunken fiskade den om möjligt ännu bättre strax under ytan. Kvällens härliga fiske avslutades emellertid abrupt av att en större öring rätade ut kroken i en långrusning. Resten av aftonen tillbringade jag vid elden i försök att bevara stämningarna och känslorna av fisket inför morgondagens hemresa...

  Under de senaste årens flugfiskeresor till Norge och Norrland har den enkla puppan många gånger blivit räddningsplankan då fisken selektivt ätit nattsländepuppor.

  Det är ingen fluga som lämpar sig att fiska blint med, utan det är just när fisken tar nattsländepupporna i ytan som flugan har sina största förtjänster.

  Jag vill inte på något sätt ta åt mig äran av att ha "skapat" mönstret, här gäller verkligen uttrycket att "inget är nytt under solen". Många har säkert bundit liknande enkla puppor. Den närmaste släktingen är förmodligen den med korkkropp försedda Åbo puppan, som Gunnar Westrin beskrivit i sina böcker. Även jag har provat att binda kork på kroken och sedan lindat Fly Rite över. Det har fungerat utmärkt. Korken gör att puppan flyter längre och högre i vattenytan också efter några fångade fiskar.

  För mig är den enkla puppan inget specifikt mönster utan mer ett sätt eller en metod att binda och fiska med puppimitationer. Jag brukar variera färgerna, men använder endast Fly Rite som ju har en rik färgskala. Men annat hårmaterial eller herl fungerar naturligtvis också bra.

  Däremot tror jag att det är viktigt att man får en väl markerad övergång mellan thorax och bakkropp. Det ger puppan en tydlig karaktär och utgör säkert en del av hemligheten bakom flugans goda fångstförmåga.

  De fisketekniker jag praktiserat med den enkla puppan är flytande fridrift, uppströms sjunkande fridrift samt Leisenring's lift. Men som framgår av texten ovan, så har jag haft mest framgång då jag fiskat med infettad, flytande puppa.

  Leisenring's lift kan vara lite svårt att utföra, eftersom puppan endast sjunker relativt ytligt. Men när man lyckas få ner den och sedan drar upp den i en rörelse mot ytan, fungerar tekniken mycket bra. Uppströms sjunkande fridrift har emellertid nackdelen att det kan vara svårt att se huggen. Men om tafsen stannar till eller börjar röra sig uppströms, så svara med ett mothugg.

  Den enkla puppan har för mig en innebörd som går djupare än ett enskilt flugmönster. Genom den har jag lärt mig att helheten är viktigare än detaljerna. Det gäller för övrigt flugfisket i stort; helhetsupplevelsen av vistelsen vid vattnet blir viktigare än fångsten av varje enskild fisk...

Text och foto av Josef Davidsson © 2000

 

Till Flugfiske Magasinets startsida

 

För att få den bästa upplevelsen av Magasinet gäller det att du har rätt inställningar.
Här är mina rekommenderade inställningar

Var vänlig och respektera lagen om upphovsmannarätten. Kopiering eller annan mångfaldigande av innehållet helt eller delvis av denna och alla andra sidorna i "Flugfiskemagasinet Rackelhanen" är ej tillåtet.

© Mats Sjöstrand 2008

Om du har några kommentarer eller frågor angående Magasinet så kontakta gärna mig.

Hälsningar
Webmaster
Mats Sjöstrand