Till Flugfiskemagasinets startsida Flugfiskemagasinet Rackelhanen Uppdaterad
2012-03-29
English version
 

Flugbindarteknik

Denna artiklar presenteras av Fly-Dressing
 

Att binda in fronthackel

Torrflugehackel traditionellt
Torrflugehackel lindat bakåt
Torrflugehackel uppbundet
Torrflughackel Parachutelindat

 

 

Torrflugehackel traditionellt

Till torrflugor används alltså tupphackel av bästa kvalitet. Välj ut en fjäder med rätt fiberlängd, dvs ca 1-1,5 ggr krokgapet. Detta för att flugan skall stå på rätt sätt på vattenytan.

Rensa bort allt ludd och fibrer med bistrålar som fjädern på bilden visar.

Steg1

Fäst in hacklet med den glansiga, konkvexa sidan av fjäder utåt. Fäst in precis där fibrerna finns kvar på stammen. För att hacklet ska lägga sig jämnt och inte vrida sig, är det viktigt att man byggt upp ett jämnt underlag med bindtråden.

Steg2

Linda fram tråden till ögat och börja linda hacklet. Se till stammen inte är vriden och att fjädern lindas med den glansiga sidan framåt. Lägg varven tätt intill varandra, utan att korsa varandra. Om man lindar hacklet kors och tvärs är risken stor att man bryter eller lindar fast fibrerna på fel sätt och att hacklet inte står ut från kroken som man önskar.

Steg3

Fäst in fjäderspetsen när du kommer fram till ögat. Klipp av stammen och avsluta flugan.

Steg4

Om man inte korsat hackelvarven skall man nu ha en fluga med ett tätt hackel där alla fibrer står vinkelrätt ut från krokskaftet och hjälper till att hålla flugan flytande på ytspänningen.

Steg5

 

 

Torrflugehackel lindat bakåt

Det finns även ett annat sätt att fästa in och linda ett traditionellt torrflughackel. Här lindas fjädern bakåt och fästs in bakom hacklet. Börja med att rensa rent en fjäder som vanligt. Se till att du har ett jämnt underlag på den del av kroken där hacklet skall lindas. Fäst in fjädern, med den glansiga sidan framåt, med en krysslindning, så fjädern fästs vinkelrätt mot skaftet.

Linda ett par extra krysslindningar för att fästa hacklet. Vik nu bak stammen och fäst den utmed krokskaftet när du lindar bak tråden så långt som hacklet skall täcka.

Linda hacklet bakåt, utan att tvinna fjädern och hela tiden med den glansiga sidan framåt. Här gäller precis som när man lindar bakifrån och fram, att inte korsa varven så att hacklet vrider sig. Det underlättar avsevärt att använda en sk roterande hackeltång när man lindar hacklet på detta sätt.

När du kommit bak till där tråden hänger, fäster du in fjädern och säkrar den.

Nu går du försiktigt fram med tråden genom hacklet och förstärker härmed hacklets hållbarhet avsevärt. Se bara till att du inte binder ner för många hackeltfibrer, utan att tråden bara korsar hackelstammen.

Avsluta med ett nätt huvud och en whipfinish. Klipp av hackelspetsen och flugan är klar.

 

 

Torrflugehackel uppbundet

Ibland vill man vara helt säker på att torrflugan landar rätt på vattnet, särskilt när man fiskar lite lugnare strömmar eller i stilla vatten. Då finns det ett par tekniker för att få flugan att flyta väl, men ändå alltid landa på rätt sätt. En teknik är att binda upp hacklet. Linda hacklet på vanligt sätt, men avsluta inte och klippa av tråden. Dela på hackelfibrerna på flugans undersida, som bilden visar.

Dra ut tråden nedåt och för försiktigt upp den på flugans bortre sida under hackelfibrerna och försiktigt upp bakom hacklet och över krokskaftet, ner på den hitre sidan, precis som bilderna visar.

Vik nu fram tråden på den hitre sidan, utan att sträcka alltför hårt. Lägg tråden över krokskaftet, löst, och lägg ett par extra varv för att säkra.

Om du gjort rätt skall det förhoppningsvis se ut som bilden visar. Det kräver lite träning så man inte drar för hårt när man för bindtråden under hacklet. Fibrerna får nämligen inte peka uppåt för mycket, då flugan kommer ligga för djupt i vattenytan eller kanske t o m sjunka igenom ytspänningen.

Här är bindtrådens väg sedd underifrån.

En fluga bunden på detta sätt landar alltid på rätt sätt och ger ett mycket insektslikt avtryck på vattenytan.

 

 

Torrflughackel Parachutelindat

Fallskärmshackel, eller Parachute-hackel, är ett annat sätt att få torrflugan att ligga rätt i vattnet. Detta sätt att binda hacklet på är väldigt populärt på kläckare och andra imitationer som skall ligga djupt i ytfilmen.

Ofta används hår eller garn som vinge, där man sedan lindar hacklet runt. Börja med att fästa in en bit garn. Den kan vara längre än den färdiga vingen, då man alltid friserar vingen till rätt längd när flugan väl är färdig.

Vik upp vingen och linda ett antal varv framför vingen. Klipp av resterna och bind ner dem med tråden.

Håll i vingen och lägg tråden försiktigt runt vingen ett antal gånger. Kan vara lite svårt i början och varven vill gärna glida av om man inte håller rätt spänning i tråden när man lindar. Det underlättar dock avsevärt om man har en bas av bindtråd när man sedan skall linda hacklet.

Nu kan man gå bak och fästa in ev stjärtspröt och bygga upp kroppen på flugan.

Rensa en hackelfjäder som vanligt. Fäst in den med den glansiga sidan uppåt, precis bredvid vingen. Säkra stammen och klipp av. Bygg nu upp en thorax med dubbing, herl eller garn, inna hacklet lindas.

Linda hacklet runt vingen i jämna varv. Se till att försöka lägga varje varv under det förra. 3-4 varv räcker. Håll upp fibrerna i fram mot vingen och fäst in hacklet framme vid ögat.

Gör ett huvud och avsluta flugan. Dra lite i hackelfibrerna så de ligger så vinkelrätt ut från vingen som möjligt.

Text och bilder Fly-Dressing ©

 

Alla material som presenteras på denna sida ingår i Fly-dressings produktsortiment som finns att köpa hos välsorterade redskapsbutiker (se lista)

 

 

Till Flugfiske Magasinets startsida

 

För att få den bästa upplevelsen av Magasinet gäller det att du har rätt inställningar.
Här är mina rekommenderade inställningar

Var vänlig och respektera lagen om upphovsmannarätten.  Kopiering eller annan mångfaldigande av innehållet helt eller delvis av denna och alla andra sidorna i "Flugfiskemagasinet Rackelhanen" är ej tillåtet.

© Mats Sjöstrand 2012

Om du har några kommentarer eller frågor angående Magasinet så kontakta gärna mig.

Hälsningar
Webbmaster
Mats Sjöstrand