Till Flugfiskemagasinets startsida Flugfiskemagasinet Rackelhanen Uppdaterad
2012-11-27
English version

   
Sländor i öringvatten del 3.

Vi har döpt den till brun dammslända
Av Tommy Bengtsson och Kenneth Boström

  Dagsländornas nymfer är anpassade efter den miljö de lever i. De brukar, efter sin kroppsform, indelas i fyra grupper. Utöver krypande nymfer finns det simmande, krälande och grävande. I denna artikel skall vi titta närmare på en simmande art som heter Cloeon dipterum (uttalas kloeon dipptérum). Den har, så vitt vi vet, inte något svenskt namn, så vi har döpt den till brun dammslända.

  Brun dammslända är mycket vanligt förekommande i södra och mellersta Sverige. Och är en av de vanligaste dagsländorna i Europa. Den lever i dammar och sjöar och i åarnas lugnvattensträckor. Nymfen har mycket små krav på miljön. Man kan till och med finna den i fontäner och andra mindre vattensamlingar, där temperaturen kan vara hög och syrehalten låg. Med sina låga fordringar är den kanske den lättaste dagsländan att ha i akvarium.


Hona i dunstadiet. Hos en del honor dominerar den gröna färgen
men hos de flesta den bruna.

  Sländans ägg kläcks mycket snabbt och man kan under hela året finna nymfen bland bottenväxtligheten. Den är en god simmare. Och om den blir skrämd simmar den snabbt iväg för att plötsligt stanna upp och orörlig sjunka till botten. Nymfens gälar är stora och alla utom det sista paret är rörliga. I gälarna finns ett system av fina rör, som tar upp syre ur vattnet. Syret transporteras ut till kroppens olika delar genom ett system av rör som förgrenar sig och blir allt finare. Samma rörsystem för bort den koldioxid som insekten producerar.

  Genom att gälarna vibrerar sköljes en ström av vatten över kroppen, så att nymfen får tillgång till syrerikt vatten även i stillastående vattensamlingar. De nymfer som lever i åar får hjälp av strömmen som förser nymfen med syrelikt vatten. Som en följd av detta behöver nymfen inte vibrera med gälarna lika ofta som de nymfer som lever i dammar.


Parningsduglig hona. Framkanten på vingarna är svagt brunfärgad.

  Nymfens färg och teckning kan variera mycket starkt även mellan olika individer i samma vattendrag. Dessutom förändras färgen vid varje hudömsning. En dagsländelarv ömsar hud mellan 10 och 25 gånger. Den blir ljus efter hudömsningen för att mörkna fram till nästa ömsning. Strax före kläckningen förändras färgen och nymfen blir brunare.

  Det tar vanligen ett år för brun dammslända att utvecklas. Den börjar kläckas i maj-juni och kläcks fram till oktober. De stora kläckningarna sker i juli och augusti. Hur snabbt nymfen växer beror på vattentemperaturen. Under vintern står den stilla i växten. Om våren är varm kommer den att kläckas tidigt. I Storbritannien har man iaktagit, att avkomman till de sländor som svärmat i början av säsongen, under en varm sommar kläcks i september i stället för nästa sommar. Det är mycket troligt att detta kan hända hos oss också. Sommaren 1975, som var mycket varm, kan det mycket väl ha blivit två generationer.

  När nymfen skall kläckas, flyter och simmar den upp till ytan. Efter att ha legat stilla eller simmat omkring i ytan en kort stund, simmar nymfen ned och klamrar sig fast Vid en vattenväxt eller en sten. Strax flyter den upp igen. Proceduren upprepas ett antal gånger med allt kortare intervall.


Nymfen av en dagslända - brun dammslända - ligger i vattenytan med vingsäckarna strax övanför ytan


Huden mellan vingsäckarna har spruckit och vingarna börjar genast utvecklas.


Insekten har just tagit sig ur nymfskalet. Det har nu gått 4-5 sekunder efter att huden sprack. Lägg märke till att vingarna inte ännu är sträckta och att stjärtspröten är korta.


Insekten saknar det vaxlager som gör att den kan stå på ytan och kan därför inte lyfta från vattnet. Denna hanne står med benen ned i vattnet. På flugfiskespråk kallas den då "stillborn dun", vilket betyder att insekten är dödfödd.

  Hur själva kläckningen går till framgår av bildserien ovan. Insekten ligger i ytan så att vingsäcken sticker upp i luften. Nymfhuden har en försvagning i en linje som sträcker sig utmed mittlinjen av mellankroppen. Genom att bakkroppen pressas samman stiger blodtrycket och huden rämnar. Nymfen sväljer vatten strax innan, vilket gör att blodtrycket stiger ytterligare. Så snart huden brustit börjar vingarna vecklas ut genom det höga blodtrycket. Frank Sawyer har iaktagit att insekten hjälper till med benen för att komma ut ur nymfskalet. Den färdiga insektens ben, som är längre än nymfens, rätar ut sig och skjuter sländan ut ur nymfskalet.

  Den hane som kläcktes saknade det vaxlager som skyddar den mot vatten, och som gör att den kan stå på ytan. Benen sjönk därför igenom vattenytan och insekten kunde inte lyfta. På engelskt flugfiskespråk kallas den då "still-born dun", vilket betyder att insekten är dödfödd. Vanligtvis står brun dammslända endast några sekunder på vattenytan, innan vingarna sträckts tillräckligt för att insekten skall kunna lyfta. Lägg märke till att stjärtspröten är mycket korta på den hane som står i ytan! De pumpas ut först sedan insekten tagit skydd i en buske eller ett träd. Detta gäller för alla dagsländor, både honor och hanar.


Denna hona har lyckats befria sig från nymfskalet. Den vänstra vingen var emellertid punkterad strax ovanför basen så att när den pressat ut vingarna en liten bit läckte kroppsvätskan ut.

  På kontinenten har man iaktagit att honor av brun dammslända ibland behåller sina ägg efter parningen. Äggen utvecklas normalt, och honan lägger dem inte förrän de skall kläckas. Man har även sett honor, som behållit äggen tills de har kläckts och därefter lagt levande nymfer på vattenytan. Om detta är vanligt i Sverige är osäkert.

Brun dammslända är mycket vanlig

Om man sätter sig på huk vid kanten aven damm, kan man se nymfen röra sig i vegetationen och på öppna sandbottnar. Sticker man ner en pinne i vattnet får man se hur snabbt de söker skydd i vegetationen. Nymfen simmar mycket snabbt men stannar i regel upp efter några decimeter. Har man nerver nog att lägga spöt ifrån sig när de kläcks och fisken vakar, kan man få se det fantastiska underverk som inträffar, när nymfhuden spricker och en vingad insekt utvecklas.

Brun dammslända kännetecknas som nymf av:

1. Slank kropp, 6-8 mm lång. Svart band och svarta ringar på stjärtspröten. Enkla klor. Saknar bakåtriktade spetsar på sidorna av bakkroppens sista segment.

2. Att mellersta stjärtsprötet är lika långt som de yttre

3. Sju par gälar. Dessa är runda och alla utom det sista paret är dubbla. 6:e gälparet, räknat framifrån, är något mindre än det 7:e.

4. En distinkt svart fläck på nedre delen av de mellersta och bakre benparens översta del.

Brun dammslända kännetecknas som vingad insekt av:

1. Att den är 6,5-8,5 mm lång. Två stjärtspröt. Saknar bakvingar. Enkla klor. Vingarna har i dunstadiet en blågrå färg.

2. Att tvärvenerna mellan de främre, längsgående venerna inte sitter mitt för varandra.

3. Att det finns 3-5 tvärvener i övre delen mellan de två främre, längsgående venerna.

4. Att hannens ögon är gulbruna, låga och att de smalnar av vid basen. Vingarnas framkant är bruna hos honorna.

Framvinge av spinner hona. Lägg märke till de enkla, korta venerna i vingens bakkant. I framkantens övre del finns mycket få tvärvener. Tvärvenerna strax bakom den bruna framkanten ligger ej mitt för varandra.

 

Av Tommy Bengtsson och Kenneth Boström 1977-79 ©

Till:
Del.1  Del.2  Del.3  Del.4  Del.5  Del.6  Del.7 
Del.8  Del.9  Del.10  Del.11  Del.12  Del.13 
Del.14  Del.15  Del.16  Del.17  Del.18  Del.19  Del.20  Del.21

  Läs historien och om männen bakom denna artikelserie

 

Rekommenderad läsning för de som vill lära sig mer
Fälthandböckerna:
Dagsländor i öringvatten
Nattsländor i öringvatten

 

Till Flugfiske Magasinets startsida

 

För att få den bästa upplevelsen av Magasinet gäller det att du har rätt inställningar.
Här är mina rekommenderade inställningar

Var vänlig och respektera lagen om upphovsmannarätten.  Kopiering eller annan mångfaldigande av innehållet helt eller delvis av denna och alla andra sidorna i "Flugfiskemagasinet Rackelhanen" är ej tillåtet.

© Mats Sjöstrand 2012

Om du har några kommentarer eller frågor angående Magasinet så kontakta gärna mig.

Hälsningar
Webbmaster
Mats Sjöstrand

 

   

Annonsbar
Sponsorpolicy / Våra sponsorer:

Sportfiskemässan i Stockholm/Älvsjö 2018

Julklappstips på presenter.se

Annons för www.settern.se

Huntyard & Berras Allt inom flugfiske

Annons för UNI-products, www.uniproducts.com

Annons för fiskeflugor.se

Laxfiske på Bårdshaug Herregård, Norge

Salmon fishing on river Spey, Scotland

Intresserad av att annonsera här?
Kontakta Mats