Till Flugfiskemagasinets startsida Flugfiskemagasinet Rackelhanen Uppdaterad
2013-02-12
English version

   
Sländor i öringvatten del 9.

 Sawyer Siphlonurus Storån
Av Tommy Bengtsson och Kenneth Boström

  Efter att ha läst om Nils Färnströms fiske med Sawyer i Storån undrar man hur "Siphlonurus spinosus" ser ut. Dagsländan som blev förebild till Sawyers nya nymf. Sländan finns inte med i modern flugfiskelitteratur, så vi tog med insektshåven till Storån...


Spinnerhane av stor simslända

  De Siphlonorus, eller simsländor som vi kallar dem eftersom de är mycket goda simmare, som vi funnit vid våra besök i Storån är Siphlonurus lacustris. Siphlonurus linneanus och Siphlonurus aestivalis. De sländor som Sawyer tog med sig hem till England efter sitt besök i Dalarna i juli 1959 artbestämdes av Mr Kimmins vid entomologiska avdelningen på British Museum. Den bok han använde för att fastslå vilken slända Sawyer hade haft med sig var en monografi över dagsländor som den engelska prästen Eaton utgav 1888. Boken finns inte i vår bokhylla och inte heller på närmaste bibliotek. Siphlonurus spinosus måste rimligtvis vara ett äldre namn på någon av de sländor vi fann i Storån.

  Av ren tillfällighet fann vi en liten skrift från 1917 av den internationellt kände lundaentomologen Simon Bengtsson där spinosus nämns som en synonym till aestivalis. Jakten var slut och vi kunde överge latin och ge sländorna svenska namn. Siphlonurus, som är familjenamnet, fick bli simslända. S. linneanus har fått sitt namn av det ljusa band som framträder på bakvingens bakkant (linea=linje) i dunstadiet. Ett annat säkert kännetecken är de rödbruna band som finns på benens översta led både hos nymfen och sländan. Vi kallar den därför bandad simslända.

  När man väl tagit bandad simslända åt sidan kan de två andra arterna lätt skiljas åt. S. lacustris är inte mer än 10-11 mm lång och får därför heta liten simslända. Sitt latinska namn har den fått av att den gärna lever i sjöar (lacus=sjö). Nu återstår endast S. aestivalis som är betydligt större, 15-18 mm, och den får därför namnet stor simslända. Det latinska namnet har även på denna slända anknytning till sjö. Bandad simslända kan bli nästan lika stor men är lätt att skilja på genom de bandade benen.

  Idealiska miljön

  Simsländorna är mycket vanliga i Storån. Nymferna trivs i långsamt rinnande vatten och man finner dem i åar och andra lugna sträckor men inte i forsar. En sandbotten med ett tunt skikt av slam som inte helt täcker botten är den idealiska miljön. I grunda sjöar och åar med växtlighet över hela botten finner man nymferna inte bara vid stränderna utan över hela botten.

  Frank Sawyer skriver i sin lärorika och fängslande bok om nymffiske, "Nymf a'la Sawyer", att simsländorna alltid kläcks genom att krypa upp ur vattnet på en sten eller ett vasstrå. Detta stämmer inte med våra erfarenheter. Nymfen går gärna upp ur vattnet för att kläckas men kan mycket väl kläckas i vattenytan. Man ser ofta simsländor kläckas på helt öppet vatten.

Bildtext: Bandad simslända som just kläckts på ett vasstrå, hane. I vattenytan syns nymfskalet.

  Flertalet dagsländearter går upp på en sten eller ett vasstrå, om det finns i deras omgivning, för att kläckas. Men oss veterligen är ingen dagslända beroende av detta. Ofta kan man se nymfer på väg upp ur vattnet på någon sten samtidigt som samma art kläcks i öppet vatten en meter därifrån. Få dagsländor klarar emellertid av att kläckas i virvlande vatten. Nymferna släpper sig därför nedströms för att uppsöka en lugnare miljö innan de kläcks. Därför ser man ofta kläckningar och vakringar just vid utloppet av en ström.

  Simsländorna börjar kläckas i juni och kläcks fram till augusti - september. De är vanliga i fjällskogsregionen men är inte bundna till denna miljö utan förekommer över hela landet. Simsländorna förekommer inte talrikt i de södra delarna av landet men finns förmodligen i de flesta åar och sjöar. I Vänneån finns bandad simslända. I Skåne är stor simslända vanligast. Den finns bland annat i Trollemölladammarna. Det finns därför anledning att ha en imitation i flugasken även om man inte fiskar i Storån. Längre söderut kommer den inte att utnyttjas så ofta, men när den används kan den ge ett fint fiske.


Bandad simländenymf (fotot taget på en död nymf i sprit). Det är naturligtvis inte meningen att fotot skall tjäna som förebild vid bindning. Så här ser den ut i alla fall.

  Bottenfaunan

  När vi ändå kommit in på Sawyers trevliga bok "Nymf a'la Sawyer" kan vi väl säga några ord om den innan vi fortsätter med simsländorna. Sawyer strävade efter att förbättra möjligheterna för flugfiske de stunder fisken inte var aktiv i ytan. Hans utgångspunkt var studier av bottenfaunan i kalkströmmen Avon där han var tillsyningsman. Den sträcka där han var tillsyningsman är en lugn sträcka med kristallklart vatten. Förutsättningarna för att studera öringen när den åt insekter på botten var de bästa.


Nymf av bandad simslända. Lägg märke till hur de stora gälarna gör att bakkroppen ser bred ut.

  Sawyer såg sitt nymffiske som ett komplement till torrflugefiske och till fiske med nymf i ytfilmen när insekterna kläcks. När fisken vakade behövdes inget alternativ till traditionella metoderna. Sawyers insektsintresse uppmuntrades av G.E.M. Skues, som några årtionden tidigare under hårt motstånd förespråkat nymffiske i ytan när insekterna kläcks och öringen vakar. I England finns bland flugfiskare ett starkare intresse för insekter än hos oss. Och kontakterna med entomologer är större. Martin Mosely, som bland annat skrivit om nattsländor, uppmuntrade Sawyer till att bygga akvarier för dagsländor så att han skulle kunna följa sländorna i deras olika stadier. Nästa steg var att inköpa ett mikroskop och ett exemplar av Eatons "Monograph of Mayflies". "För mig hade en helt ny värld öppnats, och med mitt mikroskop och med denna utmärkta bok hade jag de hjälpmedel som krävdes..."


Spinner av stor simslända med äggboll

  I Avons lugna vatten var det de simmande dagsländenymferna som dominerade och Sawyer eftersträvar med sin "Pheasant Tail Nymph" och med sin fisketeknik att locka öringen till hugg när den äter dessa nymfer på botten. För att få ner imitationen på botten förtynger Sawyer sina nymfer med koppartråd. Han använder inte hackel för att efterlikna benen.


Fram- och bakvinge hos liten simslända.
Framvingen är långsmal och har glest med vener i
bakkantens i nedre del (a).

  Även om Sawyers nymfer är avsedda att fiska på botten använder han dem när öringen vakar. I sin beskrivning av fisket i Storån framgår att han i regel kastar på vakande fisk. Därmed kan man tycka att hans ide är förfelad eftersom man då lika väl kan fiska nymf i ytskiktet på Skues sätt.

  Fascinerande sysselsättning

Nymferna är mest aktiva just innan de kläcks. De simmar upp till ytan och ner till botten ett flertal gånger och Sawyer konstaterar att de flesta fiskarna tar just efter det att man lagt ut linan på vattnet och nymfen är på väg att sjunka.

  Sawyer avslutar sin trevliga bok, som vi verkligen vill rekommendera, med en liten sammanfattning av sitt besök med Nils Färnström i Storån. "Än en gång hade jag kunnat påvisa att lite kunskaper om insekterna kan vara en tillgång vid fiskevattnet. Studiet av insekter och andra kryp i våra vattendrag, en fascinerande sysselsättning i sig själv, leder oftast till bättre fiskeresultat, och jag blev därför ganska förvånad när jag märkte hur lite de svenska flugfiskarna tycks veta om det liv som pågår under ytan."


Liten simslända i dunstadiet

  Tillbaka till simsländorna och Storån. I Storån finns inte bara simsländor utan i denna "vackra å med världens starkaste öring", som Nils Färnström uttryckte det, finns många andra dagsländor förutom nattsländor och bäcksländor. Där finns forssländor, både gul och brun (Heptagenia sulphurea och H. fuscugrisea). flera åsländearter (Baetidae), vassländor (Leptophlebidae), åsandslända och några till. Storån är således en å med en ganska normal insektsfauna men med överrepresentation av simsländor.

  Fiska därför inte ensidigt med simsländeimitationer utan försök komma underfund med vad öringen äter när du fiskar! Storåöringens matsedel förändras från vår till höst och från morgon till kväll precis som för all annan öring. Stig Engström och Nore Sundin, som vi fiskat tillsammans med i Storån, och som kan göra anspråk på att veta en del om ån, knyter inte bara Siphlonurus spinosus-nymfer på flugtafsen.


Nymf och slända av:
a) bandad simslända
b) stor simslända
c) liten simslända

  Mycket lika

  Simsländenymferna är mycket lika. De är alla gråbruna men undersidan varierar något i färg mellan de olika arterna. Det mest iögonfallande hos nymferna är de stora gälarna som är till god hjälp när de simmar. Mellankroppen är relativt kort medan bakkroppen är lång. Stjärtspröten är liksom hos andra simmare kraftigt behårade.


Bakkroppens sista segment hos:
a) bandad simslända, b) stor simslända och c) liten simslända.

  När man ser Sawyers nymfimitationer bredvid en levande nymf är det slående hur klen imitationen är jämfört med dess förebild. Den är dessutom mindre. Siphlonurus spinosus nymfen saknar gälimitation och är gråare än sin förebild. Sawyer påpekar att fasanstjärtfjädrarnas bistrålar, som används i Pheasant Tail-nymfen, efterliknar åsländornas gälar på ett naturligt sätt. De stora gälarna hos simsländorna kan knappast efterliknas av gåsens bistrålar som inte har längre ludd än fasanens.

  Sammanfattningsvis kan sägas att Sawyers SS nymf inte har påtagliga likheter med simsländornas nymfer, Om den fiskas på botten spelar storleken inte så stor roll. I bottenväxtligheten finns även nymfer som inte är fullvuxna. Men bakkroppen är smal och saknar något som efterliknar de stora gälarna som är så karakteristiska för nymfen. Om SS-nymfen är lik eller inte, så tas det en hel del fisk på den. Förväntningarna är stora och den fiskas mycket. I nästa artikel ska vi presentera ett par alternativ till den som kan vara värda att prova.

 

Av Tommy Bengtsson och Kenneth Boström 1977-79 ©

Till:
Del.1  Del.2  Del.3  Del.4  Del.5  Del.6  Del.7 
Del.8  Del.9  Del.10  Del.11  Del.12  Del.13 
Del.14  Del.15  Del.16  Del.17  Del.18  Del.19  Del.20  Del.21

Läs historien och om männen bakom denna artikelserie

 

Rekommenderad läsning för de som vill lära sig mer
Fälthandböckerna:
Dagsländor i öringvatten
Nattsländor i öringvatten

 

Till Flugfiske Magasinets startsida

 

För att få den bästa upplevelsen av Magasinet gäller det att du har rätt inställningar.
Här är mina rekommenderade inställningar

Var vänlig och respektera lagen om upphovsmannarätten.  Kopiering eller annan mångfaldigande av innehållet helt eller delvis av denna och alla andra sidorna i "Flugfiskemagasinet Rackelhanen" är ej tillåtet.

© Mats Sjöstrand 2013

Om du har några kommentarer eller frågor angående Magasinet så kontakta gärna mig.

Hälsningar
Webbmaster
Mats Sjöstrand

 

   

Annonsbar
Sponsorpolicy / Våra sponsorer:

Sportfiskemässan i Stockholm/Älvsjö 2018

Julklappstips på presenter.se

Annons för www.settern.se

Huntyard & Berras Allt inom flugfiske

Annons för UNI-products, www.uniproducts.com

Annons för fiskeflugor.se

Laxfiske på Bårdshaug Herregård, Norge

Salmon fishing on river Spey, Scotland

Intresserad av att annonsera här?
Kontakta Mats