Till Flugfiskemagasinets startsida Flugfiskemagasinet Rackelhanen Uppdaterad
2013-05-25
English version

   

Kläckare - flugor för "mellanstadiet"
Av Rolf Ahlkvist 1995

Flugfiskaren kommer ofta till sitt vatten och ställer sig frågan torrfluga, nymf eller streamer? Svaret kan vara kläckare, ett mellanstadie för nymfen innan den flyger iväg. Har du sett öringen rulla lungt och behärskat i strömmen så är det kläckare han "spisar". Då är det dags för en fluga med "flöte" som håller sig i ytfilmen.

  En lätt vind drar genom strandgräset och krusar vattenytan där de första sländorna visar sig. Enstaka till att börja med, sedan fler och inom några minuter är kläckningen i full gång.

  Fiskaren i strandkanten identifierar sländan, fäster sin gamla beprövade imitation på tafsen och gör sig beredd.

  Vaken låter heller inte vänta på sig, och inom kort har han tre - fyra fiskar inom bekvämt kasthåll.

  Linan sträcker ut, flugan landar där den ska och ställer sig stolt på sitt hackel, förvillande lik sina naturliga förebilder.

  Scenariot är precis det han drömde om i vintras men med en väsentlig skillnad - fisken vill helt enkelt inte ha hans fluga.

  Med stigande otålighet försöker han igen och igen. Byter fluga, försöker på nytt med samma nedslående resultat. Känns situationeri igen?

"Ettan"

Lennart Granströms kläckare.

Flytelementet består av hjorthår inbundet på muddler-vis, klippt och rundat.
Krok: 10 - 14
Bindtråd: Färg som kroppsmaterialet
Stjärt: Fasanstjärtsfibrer
Kropp: Fly-Rite eller motsvarande
Flytelement och thorax: Hjorthår

 

  Sårbar

  Jag har upplevt den åtskilliga gånger och säkerligen många med mig. Med andra ord, dags för en kopp kaffe och en smula konstruktivt tänkande.

  Ett ofta förbisett stadium i en sländas livscykel från ägg till spinner är de korta ögonblick då förvandlingen från nymf till "dun" äger rum. Avgörande för om en kläckning skall sätta fart är gynnsam vattentemperatur.

  Nymfen "väntar in" den rätta temperaturen och stiger sedan snabbt mot ljuset. Väl uppe i vattenytan finns det ingen återvändo, omvandlingsprocessen har startat.

  Ett lager luft mellan kropp och nymfskal expanderar, spräcker upp skalet och sländan börjar mödosamt ta sig ut ur sitt trånga fängslande skal.

  Det är i detta stadium som sländan är som mest sårbar och helt prisgiven åt hungriga fiskar. Vilket öde, att efter ett par år i bottenslammet äntligen få skåda dagens ljus bara för att i nästa ögonblick hamna i magen på en fisk. Förvandlingen från nymf till dun sker förhållandevis snabbt, vid varm väderlek på några få sekunder.

  Är dagen kylslagen tar kläckningen längre tid och naturligtvis ökas på samma gång risken för upptäckt. En annan faktor som också har betydelse för hur snabbt sländan blir vingburen är vattenytans struktur.

  Sländan kommer snabbare till väders om vattenytan krusas aven vind än om den ligger helt stilla.

"Tvåan"

"Pluppen"

Flugan har fått namnet "Pluppen" och är designad av Ulf Pierrou för att representera en kläckande Sjösandslända. Flytelementet består av polycelon som man klipper i en lagom bred remsa. Polycelonet ger flugan den bärighet som behövs, förutsatt att man inte sträcker det för hårt och pressar samman luftfickoma i materialet. Polycelonet binds in först. Thorax dubbas och polycelonremsan dras bakåt och fästs in. Därefter binds resten av flugan. Whipfinishen kommer på så sätt att ligga i bakkanten på polycelonet.
Krok: 10 - 12 streamer
Bindtråd: Oliv eller brun
Stjärt: Rävhår
Kropp: Underull från räv
Ribb: Bindtrådsögla
Thorax: Underull från räv. Petas ut med dubbingnål.
Flytelement: Polycelon

 

  Selektiva stadier

  Vi talar ofta om selektiv fisk och menar då i allmänhet att fisken exempelvis föredrar en dagsländeart framför en annan.

  Men selektivitet kan också innebära att fisken föredrar ett stadium i en sländas utveckling framför ett annat.

  Vi har konstaterat att det mest kritiska momentet i en dagsländas liv är själva kläckningen, då inga undanmanövrer är möjliga.

  Givetvis är detta stadium av största intresse för fisken som på sitt ointelligenta men rationella sätt lever efter maximen "mesta möjliga mat med minsta möjliga ansträngning".

  Den färdiga sländan som likt en miniatyrsegelbåt rider på vattnet är inte alls så hjälplös som det kan synas. På någon sekund kan den lyfta från ytan.

  En fisk som upplevt den situationen gång på gång under sitt liv vet bättre än att jaga flygfärdiga insekter, när hundratals hjälplösa kläckare kämpar med sina nymfskal, fastklibbade i ytfilmen.

  Som fiskare lönar det sig alltid att vara observant. Om man ser den färdigutveckade sländan försvinna i virvlarna är saken klar, och en torrfluga av lämplig form och storlek är förmodligen den bästa medicinen.

  Ser man däremot vak på ytor där uppenbarligen ingen slända sitter kan ofta en kläckare vara den fluga som räddar dagen.

"Trean"

Charles Brook's kläckare

Charles Brook's kläckare, vars flytelement består av en frigolitkula innesluten i en bit nylonstrumpa. Flytkulan kan målas med vattenfast spritpenna till önskad kulör. För min personliga del låter jag den gärna vara omålad för att jag lättare ska kunna iaktta den i vågsvallet. Varning - vissa typer av flytmedel får frigoliten att smälta!
Krok: 10 - 14 streamer
Bindtråd: Färg som kroppsmaterialet
Stjärt: Spetsar av strutsherl
Kropp: Fly-Rite, sälhårssubstitut eller motsvarande
Ribb: Kraftig Monocord bindtråd
Thorax: Kroppsmaterialet utpetat med dubbingnål
Flyt-element: Frigolitkula i nylonstrumpa

 

  Flytkulor

  För mig själv, och många andra flugfiskare i min generation, tog det lång tid att uppmärksamma detta mycket naturliga och självklara fenomen.

  Allmänt kända blev nog kläckarna först sedan Charles Brooks i USA hade börjat experimentera med damstrumpor och diverse flytkulor. Bindmaneret presenterades i många fiskeartiklar och fick ett stort genomslag.

  Numera har kläckare blivit ett vedertaget begrepp i samtal flugfiskare emellan.

  Så här i efterhand har jag förstått att jag åtskilliga gånger fiskade kläckare utan att egentligen veta vad jag gjorde. Det var vid de tillfällen då jag fiskade infettad flymf på ytan och mera slumpmässigt upptäckte att det gav resultat.

"Fyran"

Cul de Canard är ett fjädermaterial som har blivit mycket populärt på senare tid. Fjädern kommer från området vid andens fettkörtel och har en fenomenal flytförmåga. Fjädern kan integreras i flugan på flera olika sätt, inte bara som vinge eller hackel utan också som kroppsmaterial om man tvinnar den. Observera - vingsäcken bör inte stramas till utan ligga i en öppen båge för att hålla kvar en luftbubbla. Jag väljer ett mönster bland många.
Krok: 12 -14 streamer
Bindtråd: Färg som kroppsmaterialet
Stjärt: Spetsar av strutsherl
Kropp: Haretron (dubbingblandning från Lennart Bergqvist)
Ribb: Bindtrådsögla
Thorax: CDC fibrer dubbade i bindtrådsögla
Vingsäck: 2 - 4 små CDC -fjädrar inbundna i spetsarna och vikta mot krokögat.

 

  Flytande nymfer

  Jag presenterar några kläckare som kanske kan ge nya bindideer. De imiterar inte några specifika sländor utan ska betraktas som allmänna grundmönster.

  Av samma anledning preciserar jag heller inga färger. Var och en får använda de material och de nyanser som han eller hon finner lämpligt beroende på vilka sländor som ska representeras.

  Jag rekommenderar ett studium av Lennart Bergqvists bok "Flugbindning på mitt sätt", där han minutiöst har noterat färger och färgkombinationer för de flesta flytande nymfer (kläckare) som kan komma i fråga.

"Femman"

Kläckare av Ed Sutryn

En kläckare av den mer udda sorten skapad av Ed Sutryn, mannen bakom bland annat McMurray Ant. Flytelementet består av ett rundat balsastycke. Genom balsan sticker man en nål, trär igenom en nylonlina, värmer den i ena änden så att en kula bildas och trycker in den i träet. Den fria änden av nylonlinan binds in så att balsastycket kommer i rätt läge intill kroköglan. Balsastycket målas med exempelvis Humbrol hobbyfärg för att inte suga åt sig vatten.
Krok: 10 - 14
Bindtråd: Färg som kroppsmaterialet
Stjärt: Förlängd. Klipps ur en hackelfjäder eller reverseras som när man binder en Sjösandslända.
Kropp: Fly-Rite eller motsvarande
Hackel: Tupphackel
Flyt-element: Balsastycke

 

  Eftertanke

  Avslutningsvis vill jag påpeka att kläckarna är användbara på mer än ett sätt. De representerar inte bara nymfer i förvandlings- stadiet, utan också diverse landbaserade insekter som hamnat i vattnet och ofta ligger djupt i ytfilmen.

  Från grundmönstren kan man jobba vidare och om man vill, täcka hela fältet från fjädermyggpuppor över kläckande sländor och landinsekter till olika nattsländepuppor.

  Hur gick det då för den frustrerade flugfiskaren i inledningen av texten?

  Jodå, han fick sina fiskar efter en kaffepaus i strandkanten med hjälp av en nerklippt hjorthårsfluga och en smula eftertanke. Han heter Lennart och gav mig mönstret till en av kläckarna i min presentation prisgiven åt hungriga fiskar.

"Sexan"

Klinkhamer

Klinkhamer, en kläckare skapad av holländaren Hans van Klinken under en fisketur till Glomma. En utmärkt all-round fluga med exeptionellt goda krokningsegenskaper, särskilt giftig för harren. För att få flugan att hänga med bakkroppen under vattenytan krävs att man förändrar normalkrokens form en aning (se bild). Operationen kan utföras med en liten tång och brukar inte vålla några större besvär. En hårt härdad kroktyp kan behöva värmas upp i några sekunder med exempelvis en cigarrettändarlåga för att inte brista.
Krok: 10 - 16
Bindtråd: Färg som kroppsmaterialet
Kropp: Fly-Rite eller motsvarande. Kan också vävas av antrongam för att ge en dekorativ effekt.
Thorax: Påfågelherl
Vinge: Polypropylen
Hackel: Fallskärmshackel virat runt vingens bas.

 

Av Rolf Ahlkvist 1995 ©
Besök gärna Rolfs hemsida: www.ahlkvist.net/

 

Till Flugfiske Magasinets startsida

 

För att få den bästa upplevelsen av Magasinet gäller det att du har rätt inställningar.
Här är mina rekommenderade inställningar

Var vänlig och respektera lagen om upphovsmannarätten.  Kopiering eller annan mångfaldigande av innehållet helt eller delvis av denna och alla andra sidorna i "Flugfiskemagasinet Rackelhanen" är ej tillåtet.

© Mats Sjöstrand 2013

Om du har några kommentarer eller frågor angående Magasinet så kontakta gärna mig.

Hälsningar
Webbmaster
Mats Sjöstrand

 

   

Annonsbar
Sponsorpolicy / Våra sponsorer:

Sportfiskemässan i Stockholm/Älvsjö 2018

Julklappstips på presenter.se

Annons för www.settern.se

Huntyard & Berras Allt inom flugfiske

Annons för UNI-products, www.uniproducts.com

Annons för fiskeflugor.se

Laxfiske på Bårdshaug Herregård, Norge

Salmon fishing on river Spey, Scotland

Intresserad av att annonsera här?
Kontakta Mats