Till Flugfiskemagasinets startsida Flugfiskemagasinet Rackelhanen Uppdaterad
2017-03-20
English version
 

Gleamer
Av Gunnar Johnson 1973

GLEAMER, av Gunnar Johnson 1973

  GLEAMER* - ett nytt annorlunda bete komponerat av Gunnar Johnson och Nils-Erik Eriksson, Bodafors 1973. Vid praktiskt fiske har GLEAMER visat sig utomordentligt attraktiv inte bara för fisk av laxsläktet utan också för abborre och gädda.

  Gleamer är det första betet i en serie där vi indelat fiskens näringsdjur i grupper med gemensamt utseende. Därefter har vi försökt att fånga karaktärsdragen inom varje enskild grupp. Vid våra experiment enligt denna grundide har vi använt en simulator som gett oss möjlighet att jämföra imitationen parallellt med den naturliga förebilden. Eftersom det varit vår målsättning att summariskt ge betet största möjliga likhet med den verkliga förebilden har vi fått pröva ett stort antal material, av vilka en del varit nya i flugbindningssammanhang. Detta har i sin tur krävt att vi bl.a på Gleamer varit tvungna att avvika från den traditionella bindtekniken.

  Material och verktyg

- Utöver flugbindarens vanliga material och verktyg åtgår följande:

- Bröstfjädrar från rapphöna

- GL 73, gummerad specialfolie av aluminium (såldes av firma FlyDressing)

- Svart märkpenna Penol 777

- Olikfärgade fiberspetspennor Penol 300

- Vitt pärlemonagellack Cutex 51

- Lim Plastic Padding Super Epoxy

- Öbergs rymfil 111, fin huggning (mönstergrovlek)

- Tandpetare

Bindbeskrivning av Gleamer, Gunnar Johnson 1973

  Så här binds Gleamer

1. Fäst en streamerkrok, längd 28 mm, i bindstädet. Vänd två bröstfjädrar av rapphöna mot varandra och bind in dem som stjärtfena. Knyt, klipp och fixera bindsilket med lack.

2. Klipp ut ca 25 x 12 mm ur folien GL 73 och fjällmönstra den genom att hålla rätsidan mot rymfilen, samtidigt som foliens baksida gnids hårt med ett avrundat föremål. Lossa skyddsfilmen, vik folien runt kroken och tryck till från sidorna. Genom folien framträder nu krokskaftet , vilket sedan kommer att ge intryck av fiskens sidolinje. Var noggrann med att få tätt mellan folien och krokskaftet just vid pilarna A och B. Använd gärna en liten plattång.

3. Klipp ut formen på Gleamer med en liten böjd sax. Lämna kvar mer av folien under än över krokskaftet. I annat fall kan den färdiga imitationen gå upp och ner i vattnet. De första exemplaren av Gleamer blir gärna för höga från buk till rygg - 4 mm räcker. Klipp ner folien så att stjärtpartiet blir så smalt som möjligt.

4. Blanda epoxylimmet noga med en tandpetare. Undvik luftbubblor - de framträder annars tydligt på den färdiga imitationen. Börja med att täta skarven mellan folierna. Lägg därefter lim på sidoytorna. Limmet ska inte läggas tjockare än att dess ytspänning just ger en slät yta. Avlägsna överflödigt lim vid huvud och stjärt. Variera Gleamers läge under tiden limmet härdar, så fördelas plastskiktet jämt.

5. Låt limmet härda. Måla ryggpartiet med den svarta märkpennan och stryk ett tämligen tjockt lager pärlemonackellack på imitationens buk. Ögat målas med snabbtorkande cellulosalack. Iris görs i guld, silver eller rött, pupillen i svart. I sitt grundutseende är Gleamers sidor ofärgade. Önskas varianter med färgade sidor målas dessa nu med de vattenlösliga färgpennorna Penol 300. (Långvarigt, starkt solljus ger plastskiktet en skarpt citrongul färg.)

6. Täck slutligen imitationen med ytterligare ett tunt lager epoxylim. Med för tjockt limskikt blir Gleamer lätt deformerad innan limmet härdat. Den ökade vikten skapar också problem vid kastet.

Limmet Plastic Padding Super Epoxy uppges ha en härdtid på 15 minuter. Under förutsättning att man inte lägger imitationerna mot varandra kan man hantera dem efter så kort tid. Limmets fullständiga uthärdning tar ca l dygn, men kan minskas till 10 minuter i 40 graders temperatur.

  Svårighetsgrad

När man gör de första exemplaren av Gleamer kan den verka arbetsam och svår, men efter övning på 5- 6 stycken bjuder metoden sällan några problem. Med tanke på Gleamers speciella uppbyggnad och limmets korta härdtid är det lämpligt att göra 3-4 i serie.

  Fisketeknik

Gleamer kan användas såväl i kombination med flytande som sjunkande lina. Med lång lina bör den fiskas som en streamer. På kortare avstånd ger ofta en skakande rörelse med spöspetsen vinkelrätt mot linan bäst resultat.

  Breddning av flugfisket

Vi vill understryka att Gleamer kan bredda flugfisket genom möjligheten att även fånga abborre och gädda.

Text och illustration av
Gunnar Johnson 1973 ©

* Fotnot: Namnet GLEAMER kommer från engelskans gleam = glimma, blänka, men anknyter också till det svenska ordet gli = yngel.

 

Till Flugfiske Magasinets startsida

Blue line

För att få den bästa upplevelsen av Magasinet gäller det att du har rätt inställningar.
Här är mina rekommenderade inställningar

Black line

Var vänlig och respektera lagen om upphovsmannarätten.  Kopiering eller annan mångfaldigande av innehållet helt eller delvis av denna och alla andra sidorna i "Flugfiskemagasinet Rackelhanen" är ej tillåtet.

Mats Sjöstrand 2017

Black line

Om du har några kommentarer eller frågor angående Magasinet så kontakta gärna mig.

Hälsningar
Webbmaster
Mats Sjöstrand

 

 

 

 

Annonsbar
Sponsorpolicy / Våra sponsorer: