Till Flugfiskemagasinets startsida Flugfiskemagasinet Rackelhanen Uppdaterad
2017-12-20
English version

 

Taktik och teknik för stor öring
Av Kenneth Boström 2001

  Det största felet man nästan alltid gör är att ha för bråttom, både som nybörjare och gammal "räv". Detta kan upprepas hur många gånger som helst och ändå gör man gång på gång det grundläggande felet, att ha för bråttom!

  Det första man skall göra är att sätta sig ner och studera omständigheterna och kalkylera de olika alternativen man har, beroende på vad fisken verkar företa sig: om den tar något på ytan, i ytfilmen, strax under ytan eller lite djupare?

  Vilken vakrytm den har, om den förflyttar sig något i sidled eller uppströms respektive nerströms.

  Vilken kastförmåga du själv har efter omständigheterna: Kalkylera in vindförhållande och dylikt. Håll alltid så låg profil som möjligt och rör dig långsamt när du förflyttar dig.

  Prova aldrig på en stor fisk med den maximala kastförmågan du har, utan gruppera istället om!

  Beräkna alltid dina rimliga chanser för att nå fisken utan störande nerslag och liknande.

  Nästa steg är att ta hänsyn till ljusinfall, utrymme för bakkast, om utrymme finns för att hålla kastet lågt sidledes (det gamla engelska underhandskast, ej att förväxla med det nyare svenska "rollkastet" som idag benämns som underhandkast). Bra är också att man har ganska klart för sig hur fisken ser runt sig från den position den befinner sig.

  Tänk på att ha rätt tafs för de specifika förhållandena och givetvis rätt storlek på imitationen. Om fisken tar på ytan, så rätt avtryck som möjligt, och sist, det kanske minst viktiga: något så när rätt färgnyans på flugan. Jag brukar likna hela förberedelseprocessen vid att spela schack! Man måste alltså förbereda sig för alla eventualiteter och ha en väl genomtänkt plan innan man skrider till verket.

GLÖM INTE: HA INTE FÖR BRÅTTOM!

Teckning av alt. 1, 2, 3, 6
Klicka på bilden för större bild

  Alternativ 1: Finns möjligheten att nå fram med ett säkert kast från en plats på land, brukar detta vara det absolut bästa alternativet. Allra helst om man kan gömma sig bakom några buskar.

  Alternativ 2: Om vi måste utesluta alternativ 1, är nästa plan att försöka vada sig upp mot fisken rakt bakifrån: Detta brukar vara det näst bästa alternativet, då fiskens enda döda synfält är rakt bakifrån. Emellertid förutsätter denna metod att man åtminstone behärskar ett reachkast och allra helst ett kurvkast, så att man inte behöver lägga linan rakt i huvudet på fisken, då detta för det mesta oroar en stor fisk.

  Alternativ 3: Om det visar sig omöjligt att vada sig i position bakom fisken får man börja fundera på det jag kallar L-kast. Det går till så att man vadar sig ut så långt uppströms fisken man vågar utan att störa den, kastar rakt sidoströms och placerar flugan någon meter utanför fiskens ätsektor i sidled. Direkt efter att kastet har landat börjar man snabbt dra lina av rullen och låter hela paketet flyta ner med strömmen mot fisken . De flesta fallen är man så långt uppströms fisken att man får mata av även ett stycke av backingen. När flugan börja närma sig fiskens ätsektor stramar man upp linan, som nu ligger i ett stort L på vattnet. Man draggar alltså in flugan i fiskens ätsektor, varefter man åter släpper hela linpaketet löst och låter flugan drifta över fisken. Denna metod förutsätter att man har en ganska jämn ström hela vägen ut.

Teckning av alt. 4

  Alternativ 4: Om stömmen är väldigt ojämn kan det vara svårt att använda L-metoden. Då får man prova det vi kallar ormkurvkast, också kallat stoppkast. Om man har en eller två forsar eller riffelpartier mellan sig och fisken, brukar man för det mesta kunna närma sig även stor fisk, så att man kan nå fram med ormkurvekastet utan att störa fisken allt för mycket.

Teckning av alt. 5

  Alternativ 5: Om vi har samma förutsättningar som i föregående fall, finns också möjligheten att kasta rakt från sidan av fisken om man håller en så låg profil som möjligt. Detta förutsätter för det mesta att man behärskar konsten att lägga kontrollerade kurvor på linan, så att man inte får omedelbar sidodragg på flugan.

  Alternativ 6: Om man har en jämn ström med ganska orifflat vatten och försöker närma sig fisken rakt från sidan misslyckas detta för det mesta när det gäller stor fisk. Om man däremot kan utnyttja solen, så att man kan placera sig själv rakt mellan solen och fisken, så att fisken bländas av solen, kan man kanske lyckas. För det mesta i en sådan här situation har man emellertid störst chans om man inväntar mörkret.

  Som du förstår finns det tusentals varianter av dessa olika situationer vi här talat om, men i grova drag är det dessa varianter du skall fundera över när du lägger upp ditt "schackparti" med den stora vilda fisken!

Text av Kenneth Boström 2001 ©
Illustrationer av Thommy Gustavsson 2001 ©

 

Till Flugfiske Magasinets startsida

För att få den bästa upplevelsen av Magasinet gäller det att du har rätt inställningar.
Här är mina rekommenderade inställningar

Var vänlig och respektera lagen om upphovsmannarätten.  Kopiering eller annan mångfaldigande av innehållet helt eller delvis av denna och alla andra sidorna i "Flugfiskemagasinet Rackelhanen" är ej tillåtet.

Mats Sjöstrand 2017

Om du har några kommentarer eller frågor angående Magasinet så kontakta gärna mig.

Hälsningar
Webbmaster
Mats Sjöstrand

 

 

 

 

Annonsbar
Sponsorpolicy / Våra sponsorer: