Till startsida Rackelhanen Flugfiske Magasin Flugfiske Magasinet Rackelhanen Uppdaterad
2017
-11-05
English version

 
Flugmönster och Bindbeskrivningar.
Flugor P-Ö
I den engelska versionen finns det ytterligare mönster

Gå vidare till:
Sid 1.
A-C
Sid 2 D-H
Sid 3
I-O

 

Du är välkommen att skicka in egna flugmönster som du vill dela med dig av. Du får gärna också skicka in kommentarer om du tycker att något inte stämmer angående publicerade mönster eller bindbeskrivningar.

Klicka på strl. angivelsen för att komma till mönster och beskr.sida för resp. fluga. Tänk på att vissa sidor kan ta lång tid att ladda ner pga av sidans strl.

Namn Typ Upphovsman Strl. 
P.A. Emerging Kläckande dagsländenymf eller nattsländepuppa Gianluca Nocetini 57kB
Eng.
Paddy Shri Transformer Lax och havsöring, hårvingad tubfluga Jurij Shumakov, Terence Dunlop 97kB
Eng.
Palmer lightweight Torrfluga Agostino Roncallo 401kB
Eng.
Palomino (Red, Brown) Torrfluga Agostino Roncallo 131kB
Eng.
Parachute Midge Torrfluga (Midge imitation) Pres. av Kjell S. Rakkenes Länk
Eng.
Parapoly Sedge Imitation av nattslända Hans van Klinken Länk
Eng.
Parmachene Belle Våtfluga Pres. av Anders Möllervärn 337kB
Partridge & Orange Våtfluga, nymfimitation, sk Spiderfluga   Länk
Partridge & Orangea
Partridge & Purple
Partridge & Yellow
Torrflugor (Spider flugor) Dagsländeimitationer Pres. Johan Klingberg 88kB
Parachute flugor av Agostino Roncallo Torrflugor Agostino Roncallo 201kB
Eng.
Parachute-kläckare Kläckarimitation Cornelis Hollestein 350kB
Parachuting Badger Dagsländeimit. slamslända Preben Torp Jacobsen 110kB
Paraloop Daddy Imitation av harkrank Av. Rune Stokkebekk
Pres. av Zeljko Babic
Länk
Peacock Stonefly Bäcksländenymf Pres. av Dan Fallon 37kB
Eng.
Pearl Blue Lax och havsöring, hårvingad (Rysk) Jurij Shumakov 134kb
Eng.
Pearl Black Halfincher Lax och havsöring, hårvingad tubfluga Jurij Shumakov 97kB
Eng.
Peccadillo 
(Matthews' Peccadillo)
Nattsländelarv (hydropsyche),  James Matthews 42kb
Eng.
Penka variant Lax och havsöring, hårvingad tubfluga (Rysk) Aleksander Ostapenko. Pres. av Jurij Shumakov 134kb
Eng.
Pheasanthammer Kläckarimitation Niklas Nygren 31kB
Pheasant Tail Nymph Nymfimitation Frank Sawyer 114kB
Phryganea grandis
(Stor nattlända)
Nattsländeimitation Gunnar Johnson 137kB
Pink katjica CdC kläckare Pres. av Danjel Radetic 77kB
Eng.
Pink Toy Lax och havsöring, hårvingad tubfluga Jurij Shumakov 102kB
Eng.
Plivski Suk Imitation av nattslända. Klassisk bosnisk imitation Pres. av Zeljko Babic Länk
Plumeaux Dagsländeimitation, Ephemera, "fiskfinnare" Pres. av Gunnar Johnson 85kB
Pluppen Nymfimitation, kläckare Ulf Pierrou 170kB
PMC Variant öring och harrfluga, kläckare. Ginaluca Nocentini 88kB
Eng.
Polar Down Lax och havsöring Alexandr Ryzhkov 31kB
Eng.
Polar Magnus Havsöringfluga, streamer    84kB
Polar Star Lax och havsöring, hårvingad (Rysk) Aleksander Ryzhkov Pres. av Jurij Shumakov 138 kb
Eng.
Polish Woven Nymph Dagsländenymfimitation Originalmönster från Polen. 36kB
Eng.
Polycelonkläckare Kläckarimitation Pres. av Henrik Larsson 119kB
Polycelon-myran Myrimitation Pres. av Rolf Ahlkvist 157kB
Polygarn flugor Olika insektsimitationer; dagslända, nattslända, bäckslända, myra, knott, geting och skalbagge Kenneth Boström 157kB
Poly-myran Myrimitation Pres. Sune Adolfsson Länk
Polygarnkläckare Kläckarimitation Pres. av Henrik Larsson 119kB
Polysnäckan Imitaion av snäckor Björn Möller 93kB
Poly Wing Spinner Dagsländeimitation, spinner Steen Ellemose 72kB
Pompero Torrfluga för lax Heikki Anttonen 26kB
Eng.
Popham Klassisk laxfluga F. L. Popham
Presenterad av Wolfgang von Malottke
35kB
Poppers för abborre Abborrfluga Tomas Olson Länk
Popsicle (+ olika varianter) Lax-, steelhead- och havsöringfluga Presenterad av Håkan Perhans 233kB
Poxy Buzzers Fjädermyggpuppor Pres. av Gerben Groustra 50kB
Predatorn Nattsländepuppaimitaion Sune Adolfsson 150kB
Princenymf Nymfimitation Pres. av Erling Olsen 35kB
PT Stone Bäcksländeimitation, (torrfluga) Jason Akl 130kB
Eng.
Purple & Black GP Special, muddlervariant Lax- havsöringfluga Presenterad av Petru Dima 26kB
Purple Haze Steelhead fluga Presenterad av Jack Cook 85kB
Eng.
Purple Overtaker Lax och havsöring, hårvingad tubfluga Jurij Shumakov 102kB
Eng.
Purple Red Coneheader Lax och havsöring, hårvingad tubfluga Jurij Shumakov 102kB
Eng.
Purple Stranger Lax och havsöring, hårvingad tubfluga Jurij Shumakov 102kB
Eng.
Pyracantha Nymfe Nymf imitation Knud Løvø 23kB
Påfågel GB Fjädermygga Fjädermyggpuppa Pres. av Zeljko Babic Länk
Påfågelnymfen Streamer, nymfimitation, våtfluga Rolf Smedman 457kB
Pälsgarnsstreamern Streamer Ulf Hagström 91kB
Queen Tamara Lax och havsöring, hårvingad tubfluga (Rysk) Aleksander Ryzhkov Pres. av Jurij Shumakov 138 kb
Eng.
Rabid Prince Nymf imitation Jason Akl 81kB
Eng.
Rackelhanen Imitation av nattslända Kenneth Boström 100kB
Rackelhanen Variant Imitation av nattslända Ginaluca Nocentini 88kB
Eng.
Rackelhanen Variant Imitation av nattslända Steen Ellemose 72kB
Radiant Orange Spey (Long range) Lax och havsöring, hårvingad tubfluga Jurij Shumakov 99kB
Eng.
Rado's Stimulator Torrfluga Pres. av Danjel Radetic 77kB
Eng.
Rallaren (från flugserien Hedeflugorna) Våtflugor för harr och öring Oscar Fick 100kB
Ransarpuppan Rödingfluga, våtfluga, nattsländepuppa Pres. Jonas Gavelin Länk
Rasputin Streamer Richard Walker
Pres. av Bengt Öste
Länk
Red Fox Streamer, hårvingad "Jyde-Simon" - K G Simonsen Länk
Dk.
Red Hot Brassie     50kB
Eng.
Red Killer Streamer Jan Östberg 34kB
Red Killer-ST
(Seatrout)
Streamer Jan Östberg 140kB
Red & White Pencil Popper Popper för Bass, Abborre m.fl. Jason Akl 96kB
Eng.
Red & White Pencil Popper Popper för Bass, Abborre m.fl. Jason Akl 96kB
Eng.
Red Head variant Lax och havsöring, hårvingad tubfluga (Rysk) Aleksander Ostapenko. Pres. av Jurij Shumakov 134 kb
Eng.
Red Tailed Emerger Kläckarimitation, chironomid Sean Andrews 58kB
Red Tummel Lax, havsöring hårvingad tubfluga Jurij Shumakov 121kB
Eng.
Refracta Fly Dagsländeimitation Av Agostino Roncallo 180kB
Eng.
Rejen Hvid Räkimitation, kusthavsöring Pres. Bo Nielsen Länk
Renegade Imitation av div. mindre vatteninsekter. Harrfluga Pres. av Zeljko Babic Länk
Rising midge mikronymfe Nymfimitation André Brun 95kB
RM-Artfur Sculpin Streamer Roman Moser 145 kb
Eng.
R Nimph Torrfluga, Kläckare, CDC fluga Av Agostino Roncallo 106kB
Eng.
Rolfs Streamer Streamer, Gäddfluga Rolf Ahlkvist 102kB
Roncallo Special Torrfluga, CDC Agostino Roncallo 130kB
Eng.
Rosa Räka Havsöringfluga, kustfiske Johan Klingberg 300kB
Royal Humpy Torrfluga, attraktorfluga Presenteras av Sean Andrews 36kB
Royal Humpy Torrfluga, attraktorfluga   Länk
Royal Parachute Torrfluga, attraktorfluga   Länk
Royal Trude Torrfluga, attraktorfluga   Länk
Royal Trude Torrfluga, attraktorfluga Pres. av Rolf Ahlkvist 457kB
Royal Wulff Torrfluga, attraktorfluga Lee Wulff Länk
RS 2 Nymfimitation   50kB
Eng.
Rubber Legs Nymfimitation Sean Andrews 31kB
Eng.
Rukan Streamer (Vinterfluga) Martin Rudin 440kB
Rumen Mini Streamer Pres. av Danjel Radetic 77kB
Eng.
Rusty 03 Lax och havsöring, hårvingad tubfluga Jurij Shumakov 97kB
Eng.
Rusty Chopter Lax och havsöring, hårvingad tubfluga Jurij Shumakov 97kB
Eng.
Rusty Nasty Salar Lax och havsöring, hårvingad (Rysk) Jurij Shumakov 134 kb
Eng.
Rusty Rat Lax och havsöring, hårvingad J C Arseneault 201kb
Nor.
Rusty Rat (Spey version) Lax och havsöring, hårvingad Erling Olsen 201kb
Nor.
Rusty Rat, Petru Dima's variant Lax och havsöring Petru Dima 201kb
Nor.
Rusty Rat (Variant) Lax och havsöring Variant av Scotty Howell
(Original av J C Arseneault)
Länk
Eng.
RWU Dun - Right Way Up Hook Dun Dagsländeimitation L. T. Threadgold 55kB
Eng.
Röd GB Fjädermygga Fjädermyggpuppa Pres. av Zeljko Babic Länk
Rödmesen Våtfluga, ingår i Ljusdalsserien (Certi-flugan) Johnny Andersson 373kB
Röd Strömslända Imitationer av nymf, dun, spinner och spent Pres. Kenneth Boström och Tommy Gustavsson 200kB
Rödtösen Våtfluga, ingår i Ljusdalsserien (Certi-flugan) Johnny Andersson 373kB
Röd-vit streamer Streamer   457kB
Rödöga Flymf, våtfluga för harr och röding Jan Östberg 80kB
Sawyer Swedish Nymph (S S Nymph) Nymfimitation Frank Sawyer 114 kB
Sail Wing Dun Dagsländeimitation André Brun. Länk
Sail Wing Dun Dagsländeimitation André Brun. 49kB
Eng.
Sand Eels Imitationer av ex. Tobis Fox Statler 72kB
Eng.
San Juan Worm Larv imitation   50kB
Eng.
Scagit Sunrise Steelhead fluga Presenterad av Jack Cook 85kB
Eng.
Scagit Sunset Steelhead fluga Presenterad av Jack Cook 85kB
Eng.
Scarlet Midge Torrfluga Presenterad av Dan Fallon 72kB
Eng.
Scotty's Cackle Berry Lax- och steelheadfluga, "Äggfluga" Scotty Howell 72kB
Eng.
Sedge puppa Nattsländepuppaimitaion Pres. av Sune Adolfsson 150kB
SFS, Superpuppa Foam Imitation av simmande nattsländepuppa Johan Sjunnestad 57kB
Shonguj (Long range) Lax och havsöring, hårvingad tubfluga Jurij Shumakov 99kB
Eng.
Shonguj (1/2" tub av "Long range" typ) Lax och havsöring, hårvingad tubfluga Jurij Shumakov 72kB
Eng.
Shuttlecock (CDC BWO , The Emerger) Torrfluga, BWO kläckare imitation Goran Grubic Länk
Eng.
Sili Skin Scud Märlkräfta, gammarus imitation Jason Akl 60kB
Eng.
Sillstrimman Havsöringfluga, streamer Hans Östnell 31kB
Silver Doctor,
(hårvingad variant)
Laxfluga, hårvingad Original: James Wright
Variant: Ismo Saastamoinen
48kB
Silver Grey Lax och havsöring, hårvingad tubfluga Jurij Shumakov 187kB
Eng.
Silver Grey Klassisk laxfluga James Wright 34kB
Silver Gray Mudbug Kräftimitation Fox Statler 27kB
Eng.
Silver Caddis Nymf imitation Hans van Klinken Länk
Eng.
Silver Doctor Våtfluga Pres. av Anders Möllervärn 337kB
Silver Hulken Streamer, havsöringfluga Andreas Sevilä Öberg 138kB
Silver Marabou Streamer, fiskimitation Pres. av Anders Möllervärn 178kB
Silver Rat Lax och havsöring, hårvingad Pres. av Erling Olsen Länk
Nor.
Silver Satan Lax och havsöring, hårvingad Charles DeFeo Länk
Nor.
Simo Lummes Puppa Nattsländepuppa Simo Lumme 77kB
Simslända Dun Imitation av Dun, simslända Kenneth Boström, Tommy Bengtsson 300kB
Simslända Flymf Flymfimitation, simslända Nore Sundin 300kB
Simslända Spent Spinner Imitation av Spent spinner, simslända Kenneth Boström, Tommy Bengtsson 300kB
Simslända Spent Spinner Imitation av Spent spinner, simslända Nore Sundin 300kB
Simsländenymf Imitation av nymf, simslända Nore Sundin 300kB
Simsländenymf med wiggle bakkropp Imitation av nymf, simslända Kenneth Boström, Tommy Bengtsson 300kB
Sjunksimpan Fiskimitation Bertil Lundahl 167kB
Sjösandslända Dun och spinner imitation Kenneth Boström och Ulf Löfdal 150kB
Skeen-flugan Våtfluga Pres. av Gunnar Johnson 40kB
Skeen-flugan Våtfluga Pres. av Gunnar Johnson 91kB
Skinny Nelson Nymfimitation Tracy Peterson 25kB
Eng.
Skomakaren (från flugserien Hedeflugorna) Våtflugor för harr och öring Oscar Fick 100kB
Skumplastpuppan Imitation av nattsländepuppa Tomas Olsson Länk
Skärtösen Våtfluga, ingår i Ljusdalsserien (Certi-flugan) Johnny Andersson 373kB
Slamslände spinner imitation Dagsländeimit. spinner Kenneth Boström 110kB
Smedja Poskaka Imitation av nattslända. Klassisk bosnisk imitation Pres. av Zeljko Babic Länk
Snabbsjunkande Puppa Imitation av fjädermygga.
För mellanskiktsfiske
Pres. av Johan Klingberg Länk
Snipe & Purple Våtfluga, nymfimitation, Iron Blue (Baetis niger) sk. Spiderfluga   Länk
Snoqualmie Sapphire Steelhead fluga Presenterad av Jack Cook 85kB
Eng.
Snowshoe Sparkle Dun Imitation av dagslända Martin Westbeek 320kB
Eng.
Snösko Puh Imitation av nattslända Juha Pusa 51kB
Sopsäckslarven Imitation av nattsländelarv Veli Autti 27kB
Sowbug Olive Mudbug Kräftimitation Fox Statler 27kB
Eng.
Sparkling Small Mayfly "Midge fluga", Dagsländeimitation Pres. av Niclas Andersson 300kB
Spent Gnat Irländsk sjöfluga (Lough fly)    101kB
Spent midge "Midge fluga", Dagsländeimitation (Spent) Pres. av Niclas Andersson 300kB
Spent Spinner med äggsäck Imitation av spent spinner Pres. av Johan Klingberg 310kB
Spent Spinner Simslända Imitation av spent spinner, simslända Nore Sundin 300kB
Spent Spinner Simslända Imitation av spent spinner, simslända Kenneth Boström 300kB
Spiggen Imitation av storspigg Pres. av Lars-Erik Pettersson 138kB
Spinner'd Minners Fiskimitation med spinnande sked Fox Statler 140kB
Eng.
Spring on Höje Havsöring Jurij Shumakov 46kB
Eng.
Squirell & Claret Sea Trout Hairwing variant Havsöringfluga, hårvingad Erling Olsen Link
Eng.
Squirell & Claret Havsöringfluga Erling Olsen Link
Eng.
Spruce Streamer Bert and Clarence Milo Godfrey, Oregon USA. 1918-1919 457kB
Steelhead Caddis
(Steelhead
Nymph)
Steelhead fly, caddi nymph imitation Jason Akl 142kB
Eng.
Steely #1 Lax, havsöring hårvingad tubfluga Jurij Shumakov 102kB
Eng.
Stensjösländan Torrfluga    92kB
ST Epoxy Streamer Black Streamer Stig Torniainen 37kB
Stewart Black Spider Våtfluga W.C. Stewart (James Ballie) 169kB
Eng.
Stewart Dark Starling Spider Våtfluga W.C. Stewart Länk
Stillborn Dun Dagslände imitation   72kB
Stimulator Attraktorfluga för torrflugefiske   98kB
Stor strömslända Dun Imitation av dagslända Tomas Olson 79kB
Stor strömslända Nymf Imitation av dagslända Tomas Olson 80kB
Stor Strömslända
Hemsedalsflugan
Imitation stor strömslända, Dun och Spinner Lennart Bergqvist 160kB
Streaking Caddis Torrfluga, nattsländ.imit. Lennart Bergqvist och Kenneth Boström 60kB
Stream Fly (Strujnaja) Lax, havsöring (Rysk) Yuri Lobanov. Pres. av Jurij Shumakov 144kB
Eng.
Sundets Blå Havsöringfluga, tandemfluga. Streamer Petter Larsson 100kB
Super Bunny Streamer Jason Akl 132kB
Eng.
Super Caddis Imitation av nattslända Sune Adolfsson 183kB
Super Puppan Imitation av nattsländepuppa Lennart Bergqvist 153kB
Superpuppa Foam Imitation av simmande nattsländepuppa Johan Sjunnestad 57kB
Surna Light Lax, havsöring hårvingad tubfluga Jurij Shumakov 121kB
Eng.
Suspender Buzzer Imitation av fjädermygga.
För ytskiktsfiske
Pres. av Johan Klingberg Länk
Suspender Buzzer, Bakvänd Imitation av fjädermygga.
För bottenskiksfiske
Pres. av Johan Klingberg Länk
Suspender Buzzer, Tunn Imitation av fjädermygga.
För bottenskiksfiske
Pres. av Johan Klingberg Länk
Svarta Satan Streamer Pres. av Anders Möllervärn 178kB
Svart GB Fjädermygga Fjädermyggpuppa Pres. av Zeljko Babic Länk
Svarten Våtfluga, ingår i Ljusdalsserien (Certi-flugan) Johnny Andersson 373kB
Svart nymf Nymf- och larvimitation   65kB
Svartsuggan Torrfluga, ingår i Ljusdalsserien (Certi-flugan) Johnny Andersson 373kB
Svarttösen Våtfluga, ingår i Ljusdalsserien (Certi-flugan) Johnny Andersson 373kB
Svart ögonstreamer Streamer, regnbågsfluga Rolf Ahlkvist 29kB
Swinford Blue Shrimp Räkimitation (Irländsk fluga) för  lax, havsöring, sjööring Pres. Gerben Groustra 300kB
Swinger Imitation av Harkrank Jason Akl 94kB
Eng.
Sälhårsnymf Imitation av dagsländenymf bl.a. Rolf Ahlkvist 25kB
Sølvræven 1 Streamer, hårvingad "Jyde-Simon" - K G Simonsen Länk
Dk.
Sømme-puppa
(Soemme-pupae)
Nattslända imitation, flytande Kjell Sømme
Pres. av Pål Krogvold
72kB
Eng.
Tan Mudbug Kräftimitation Fox Statler 26kB
Eng.
Teal & Silver Variant Våtfluga   65kB
Telemarkskongen Klassisk våtfluga Pres. av Erling Olsen 40kB
Eng.
Ternalds Snultra Streamer, imitation av snultra Jonatan Ternald Länk
Terry's Favourite Lax, havsöring hårvingad tubfluga Jurij Shumakov 121kB
Eng.
The Avon Laxfluga, hårvingad Presenterad av Scotty Howell 70kB
Eng.
The Blair Mouse Project Musimitation Presenterad av Bob Kenly 295kB
Eng.
The Boss Laxfluga, hårvingad tubfluga Pres. av Bob Kenly 43kB
Eng.
The Brown Erling fulldresset lakseflue Lax-, havsöringfluga Erling Olsen 285kB
The Brown Erling Featherwing, enkel versjon Lax-, havsöringfluga Erling Olsen 285kB
The Brown Erling Hairwing Lax-, havsöringfluga Erling Olsen 285kB
The Culard Kläckare, nattsländepuppa av Cul de Canard Hans van Klinken 191kB
Eng.
The Emerger, Shuttlecock CDC BWO Torrfluga, BWO kläckare imitation Goran Grubic Länk
Eng.
The Green Fly (Zelenaja) Lax, havsöring, hårvinge (Rysk) Yurij Lobanov. Pres. av Jurij Shumakov 134kB
Eng.
The Grey (Sedaja) Lax, havsöring, hårvinge (Rysk) Aleksey Dushatin. Pres. av Jurij Shumakov 134kB
Eng.
The Krejica, CDC No Hackle BWO Torrfluga, BWO Dun imitation Goran Grubic Länk
Eng
The L.T Spinner (L.T. series no 13) Torrfluga med organza vingar.
Spinner imitation
Hans van Klinken Länk
Eng.
The McMurray Ant Myrimitation Ed Sutryn Länk
The Rajah (Plum variant) Lax- och steelheadfluga, "Äggfluga" Presenterad av Scotty Howell 72kB
Eng.
The Royster Doyster Torrfluga Niklas Dahlin 90kB
Eng.
The Scurr Heptagenia, Forssländeimitation James Matthews 54kB
Eng.
The Silver Rat Lax och havsöring, hårvingad Pres. av Erling Olsen Länk
Nor.
The Silver Satan Lax och havsöring, hårvingad Charles DeFeo Länk
Nor.
The Toad (Zhaba) Lax, havsöring hårvingad (Rysk) Andrey Sokolov. Pres. av Jurij Shumakov 134kB
Eng.
The Toddler Nattslände imitation Hans van Klinken 36kB
Eng.
The Wulff Silver Lax och havsöring, hårvingad Lee Wulff Länk
Nor.
Third Waterfall (Tretij Vodopad) Lax, havsöring (Rysk) Yuri Lobanov. Pres. av Jurij Shumakov 144kB
Eng.
Thor Streamer, steelhead fluga Jim Prey, USA 26kB
Thorax Dun Dagsländeimit. torrfluga Presenterad av Gianluca Nocentini 65kB
Eng.
Thor Variant Streamer, havsöringfluga Paul Wellendorf Länk
Thunder Creek Streamer, fiskimitation Keith Fulsher 159kB
Tiny BWO Torrfluga, dagsländeimitation, kläckare Goran Grubic 248kB
Eng.
Tjeckisk djupnymf Nymfimitation   117kB
TKK, två kopulerande knott imitation av knott, knyten av forsknott. Lennart Bergqvist 157kB
Tobisen Imitation av tobis, streamer, havsöringfluga Pelle Klippinge 33kB
Tobis Variant Streamer, havsöringfluga Paul Wellendorf Länk
Tony's First Choice Laxfluga, hårvingad Hans van Klinken 46kB
Eng.
Toppy Lax och havsöring. William Scrope 87kB
Torrfluga Vulgata imitation Cornelis Hollestein 350kB
Torr nymf för strömmande vatten Nymfimitation Pres. Anders Isberg 210kB
T-Rex Fly (Long range) Lax och havsöring, hårvingad tubfluga Jurij Shumakov 99kB
Eng.
Trollsländenymf
(Dragonfly nymph)
Trollsländenymf imitation Hans van Klinken Länk
Eng.
Trollsländenymf
(Dragonfly)
Trollsländenymf imitation Rune Andre Stokkebekk Länk
Eng.
"True Man" hook Förbättring och balansering av tubflugor Jurij Shumakov 46kB
Eng.
Tube Bodiz Dry (Michigan Mayfly) Imitation av Dagslända, Dun Ralph Graves 31kB
Eng.
Tulipan Variant Streamer, havsöringfluga Paul Wellendorf Länk
Tung nymf Nymfimitation, streamer Andreas Olsson 200kb
Tunn Suspender Buzzer Imitation av fjädermygga.
För bottenskiksfiske
Pres. av Johan Klingberg Länk
Turbo Shrimp Spinner fluga Bob Kenly 150kb
Eng.
Twilight Beauty (Variant med Organza vingar) Dagsländeimitation Pres. Garth Coghill 115kB
Twist Beetle imitation av div. skalbaggar André Brun 28kB
Twisted Palmer Attraktions fluga Agostino Roncallo 502Kb
Eng.
Töpsel Streamer Mark Törnqvist 24kB
Universal Fly (Universal'naja)
(The Western Litza Universal Fly)
Lax, havsöring, hårvinge (Rysk) Yuri Lobanov. Pres. av Jurij Shumakov 144kB
Eng.
Unnamed 001
(Aleksey Lenivcev)
Lax, havsöring, hårvinge (Rysk) Aleksey Lenivcev. Pres. av Jurij Shumakov 138 kb
Eng.
Unnamed 002
(Roman Kozhin)
Lax, havsöring, hårvinge (Rysk) Roman Kozhin. Pres. av Jurij Shumakov 138 kb
Eng.
Unnamed 003
(Andrey Chernishov)
Lax, havsöring, hårvinge (Rysk) Andrey Chernishov. Pres. av Jurij Shumakov 138 kb
Eng.
Unnamed 004 (PH Flugan) (Andrey Chernishov) Lax, havsöring, hårvinge (Rysk) Andrey Chernishov. Pres. av Jurij Shumakov 138 kb
Eng.
Unnamed 005 (Andrey Chernishov) Lax, havsöring, hårvinge (Rysk) Andrey Chernishov. Pres. av Jurij Shumakov 138 kb
Eng.
Uppströmsnymf Nymfimitation   117kB
Upset hackle fly Dagsländeimitation Agostino Rancallo 560kB
Eng.
Vanlig bäckslända Bäcksländefimitation Per Brännström 92kB
Vasslända Nymf, Dun och Spent Spinner Pres. av Kenneth Boström 252kB
Waterhen Bloa Våtfluga, nymfimitation, Baetis rhodani (Large Dark Olive). Sk Spiderfluga   Länk
Waterhen Bloa (Variant) Våtfluga (Spiderfluga) Presenterad av Lukas Lahtinen 20kB
Welsh Body Lax och havsöring, hårvingad (Rysk) Jurij Shumakov 134 kb
Eng.
Vemeflugan Dagsländeimitaion, torrfluga Andreas Olsson 157kB
Vesterelva Nattsländepuppa Leif Ehnström 94kB
WD 40 Nymfimitation   50kB
Eng.
White Akroyd Laxfluga Charles Akroyd (Akroyd flugan) 101kB
Eng.
White Chomper Imitation av buksimmare, corixa Richard Walker 90kB
White Strip Havsöringfluga, streamer    84kB
Wickham's Fancy Torrfluga    92kB
Wickham's Fancy Torrfluga    Länk
(Dk)
Willie Gunned LR Lax, havsöring hårvingad tubfluga Jurij Shumakov 121kB
Eng.
Winged Ant Myrimitation Ginaluca Nocentini 45kB
Eng.
Winter Shrimp Streamer, räkimitation(Vinterfluga) Pres. av Niclas Andersson 440kB
Winter Wren Steehead fluga Jason Akl 190kB
Eng.
Violetly Happy Lax och havsöring, hårvingad tubfluga Jurij Shumakov 102kB
Eng.
Vittlingen Våtfluga, ingår i Ljusdalsserien (Certi-flugan) Johnny Andersson 373kB
Witch Sword Lax och havsöring, hårvingad tubfluga Jurij Shumakov 97kB
Eng.
Wulff Salmon, un-named Laxfluga, hårvingad Lee Wulff 85kB
Wulff Salmon Over and Under, un-named Laxfluga, hårvingad Lee Wulff 85kB
Wulff Silver Lax och havsöring, hårvingad Lee Wulff Länk
Nor.
Vulgata imitation Dagsländeimitation
Ephemera Vulgata (Sandslända)
Presenterad av Zeljko Babic Länk
Vårflue puppe Imitation av nattsländepuppa André Brun 205kB
Yallerhammer Attraktor fluga Pres. av Bruce E. Harang 97 kb
Eng.
Yer man Imitation räka, laxluga Michael Brown,
Peter Wolstenholme
56kB
Yuri's Shrimp Lax, havsöring hårvingad tubfluga Jurij Shumakov 121kB
Eng.
Zing Wing (Fruktpose Caddis) Nattsländepuppa, våtfluga Gerben Groustra 35kb
Zulu Nymfimitation, våtfluga Pres. av Lars-Åke Olsson 50kb
Åsandsländaimitationer Imitation av Åsandslända i olika stadier Pres. av Anders Möllervärn 225kB
Åsandsländaimitationer Imitation av Åsandslända i olika stadier, Dun, flymf, spent. Pres. av Gunnar Johnson och Tomas Olson Länk
Åsländaimitationer Nymf, dun och spinner imitation Kenneth Boström, Eddi Di Biaggio, Bengt Öste 340kB
Åsandslända Dun och spinner imitation Kenneth Boström och Ulf Löfdal 150kB
Äggläggerskan Bäcksländefimitation Per Brännström 92kB
Öringsfiskarens laxfluga Laxfluga, hårvingad Niclas Andersson 81kB

Fler mönster på
Sid 1. A-C
Sid 2 D-H
Sid 3
I-O


Extern länk: flugbindare i Sverige, flugor till salu

Tillbaka till flugbindning startsida

 

För att få den bästa upplevelsen av Magasinet gäller det att du har rätt inställningar.
Här är mina rekommenderade inställningar

Var vänlig och respektera lagen om upphovsmannarätten. Kopiering eller annan mångfaldigande av innehållet helt eller delvis av denna och alla andra sidorna i "Flugfiskemagasinet Rackelhanen" är ej tillåtet.

© Mats Sjöstrand 2017

Om du har några kommentarer eller frågor angående Magasinets sidor så kontakta gärna mig.

Hälsningar
Webmaster
Mats SjöstrandAnnonsbar
Sponsorpolicy / Våra sponsorer:

Sportfiskemässan i Stockholm/Älvsjö 2018

Julklappstips på presenter.se

Annons för www.settern.se

Huntyard & Berras Allt inom flugfiske

Annons för UNI-products, www.uniproducts.com

Annons för fiskeflugor.se

Laxfiske på Bårdshaug Herregård, Norge

Salmon fishing on river Spey, Scotland

Intresserad av att annonsera här?
Kontakta Mats