Viktiga ord att veta om fiske

Klara

När du börjar utforska fiskets värld, är det en hel del termer och begrepp som kan verka förvirrande. Men oroa dig inte, vi ska gå igenom de viktigaste orden du behöver känna till för att göra ditt fiskeäventyr både roligare och mer framgångsrikt.

Ordlista

 • Abborre: En populär sportfisk i Sverige, känd för sina distinkta svarta ränder och delikata kött.
 • Ädelfisk: En term som används för arter som lax, öring och röding, ofta mål för sportfiskare.
 • Äggläggning: Processen då en fiskart lägger ägg, viktig för fiskens reproduktion.
 • Älv: Ett större vattendrag där många fiskarter, inklusive lax och havsöring, går upp för att leka.
 • Årsringar: Linjer på fiskens fjäll eller öronstenar som kan användas för att bestämma dess ålder.
 • Äska: En teknik där man strör ut små mängder agn i vattnet för att locka till sig fisk.
 • Återutsättning: Att återföra fångad fisk till vattnet, ofta i samband med catch and release.
 • Backslag: När linan trasslar sig på rullen, ofta vid kast med multirulle. Viktigt att lära sig undvika.
 • Betesfisk: En mindre fisk som används som agn för att locka större rovfiskar.
 • Bottenmete: En fisketeknik som går ut på att man med hjälp av en vikt och agnförsedd krok fiskar på botten. Perfekt för stilla vatten och när du vill fånga bottenlevande fiskar som gös eller sutare.
 • Bottennapp: När betet fastnar i botten. Ett vanligt problem, särskilt i vattendrag med mycket vegetation eller stenar.
 • Broddar: Anti-halkskydd som du fäster på skor och stövlar. Oftast taggar i metall. Superbra för isfiske för att undvika att halka.
 • C&R: Förkortning för ”Catch and Release”, en praxis där fisken släpps tillbaka efter fångst.
 • Catch and release: En fiskemetod där du släpper tillbaka fisken efter fångst. Bra för fiskevård och miljön.
 • Djupkarta: Ett verktyg som visar vattendragets djup och struktur. Användbart för att hitta fiskens gömställen.
 • Djuprigg: Ett system som används för att fiska på djupt vatten, ofta med hjälp av en nedräkningsvikt.
 • Drag: Ett konstgjort bete som efterliknar småfisk eller andra byte för rovfiskar. Det finns otaliga varianter och färger, så experimentera för att se vad som fungerar bäst i ditt fiskevatten.
 • Ekolod: En apparat som använder ljudvågor för att upptäcka fisk och strukturer under vattenytan. Ett måste för den seriöse sportfiskaren.
 • Fiskekort: Ett tillstånd som krävs för att fiska i vissa vatten. Viktigt att ha för att följa lagar och regler.
 • Fiskevård: Åtgärder som bidrar till hållbara fiskebestånd och en frisk vattenmiljö.
 • Flugfiske: En elegant och teknisk form av fiske där du använder en speciell flugspö och konstgjorda flugor för att imitera insekter som fiskar äter.
 • Gädda: En av de vanligaste rovfiskarna i svenska vatten. Känd för sin aggressiva jakt och starka kämpaglöd.
 • Grundmete: Metoden att fiska med agn nära vattenytan, bra för arter som söker föda i grunda vatten.
 • Grundvatten: Det vatten som finns nära markytan, viktigt för fiske i åar och mindre sjöar.
 • Harr: En fiskart som ofta finns i snabba, syrerika vatten i norra Sverige.
 • Havsöring: En värdefull och utmanande sportfisk som lever i både salt- och sötvatten.
 • Huggtabell: En tabell som visar när fiskarna är mest aktiva och benägna att nappa. Mycket användbart för att planera ditt fiske.
 • Indikator: Ett hjälpmedel som visar när fisken tar agnet, särskilt användbart vid flugfiske.
 • Isfiske: Fiske som utförs på frusna sjöar och vattendrag. Glöm inte att ta med en isborr!
 • Ismete: En form av fiske som utförs på is, där agn placeras under isen för att locka fisk.
 • Jerkbait: Ett typ av fiskedrag som genom ryckiga rörelser imiterar en skadad fisk.
 • Jigghuvud: En typ av fiskevikt som används tillsammans med mjuka beten för att skapa en jiggrörelse.
 • Karpfiske: En populär form av sportfiske som riktar sig mot stora karpfiskar.
 • Kastspö: Ett spö designat för att kasta beten eller agn långa sträckor. Finns i olika storlekar och klasser beroende på fisketyp och vatten.
 • Knutar: Att kunna olika typer av fiskeknutar är grundläggande. Varje knut har sitt syfte, från att fästa kroken till att knyta ihop två fiskelinor.
 • Kräftfiske: Fiske efter kräftor, ofta med hjälp av burar eller nät.
 • Landa: Processen att fånga och säkra fisken när den väl är vid båten eller stranden.
 • Lax: En populär fisk bland sportfiskare. Kan bli väldigt stor och är känd för sin kampvilja. Förekommer i både sötvatten och saltvatten.
 • Laxfälla: En anordning för att fånga lax, ofta placerad i floder där laxen vandrar uppströms för att leka.
 • Mejram: En växt som ibland används för att krydda agn, särskilt för karpfiske.
 • Mete: En traditionell fiskemetod där du använder ett spö, lina, krok och agn. Passar bra för nybörjare och är en avslappnande aktivitet.
 • Mormyska: Ett litet, färgglatt bete som används vid pilkfiske, speciellt för mindre fiskar som abborre.
 • Nappindikator: En anordning som signalerar när fisken tar agnet.
 • Nappvarnare: En apparat som ljuder eller blinkar när en fisk tar agnet. Användbart när du fiskar med flera spön.
 • Nät: Ett verktyg för att fånga fisk i större mängder. Används främst inom yrkesfiske men kan också vara tillåtet för privatpersoner under vissa förhållanden.
 • Omkrokning: Processen att byta krok på ditt bete eller lina. Viktigt att kunna när kroken blir slö eller om du vill använda en annan typ av krok.
 • Öring: En fiskart som liknar laxen, populär inom sportfiske och finns i både sötvatten och saltvatten.
 • Oterfiske: En traditionell fiskemetod där ett flytande bete dras efter en båt.
 • Otterbräda: En flytande anordning som används för att sprida fiskelinor vid trolling.
 • Överlevnadsdräkt: En dräkt som skyddar mot kyla och vatten vid fiske i extrema förhållanden.
 • Överlevnadssäck: En vattentät säck som är användbar för att hålla din utrustning torr under fisketurer.
 • Överlöpare: En term som beskriver en fisk som hoppar över hinder som dammar eller vattenfall under sin vandring.
 • Pilgrimsmussla: Ett bete som används för att locka vissa typer av saltvattensfisk.
 • Pilkfiske: En form av fiske där du använder ett lodrätt rörelsemönster för att locka fisk. Vanligt vid isfiske.
 • Pimpelspö: Ett kort och lätt spö designat för isfiske.
 • Quiver-tip: En känslig spötopp som används i feederfiske för att detektera försiktiga napp.
 • Räka: Ett populärt och effektivt agn, speciellt för havsfiske och fiske efter arter som torsk och havsöring.
 • Rulle: Ett mekaniskt verktyg som sitter på ditt spö och hjälper till att dra in och släppa ut lina. Finns i olika modeller som multirulle och haspelrulle.
 • Ryggsäckspump: En pump som används för att syresätta vatten i en levande fiskbehållare.
 • Skeddrag: Ett bete som roterar och blinkar, imiterar en liten fisk och lockar till sig rovfisk.
 • Spinnare: Ett roterande bete som används vid spinnfiske.
 • Spinnfiske: En aktiv form av fiske där du kastar och drar in ditt bete för att locka fisk. Perfekt för jakt på rovfisk som gädda och abborre.
 • Tafs: En bit av lina som sitter mellan huvudlinan och kroken. Används för att förhindra att fisken biter av linan.
 • Teleskopspö: Ett spö som kan dras ut och skjutas ihop, praktiskt och lätt att transportera.
 • Trolling: En fiskemetod där man drar beten bakom en långsamt färdande båt.
 • Ugglare: En slangterm för fiskare som är ute och fiskar nattetid. En spännande upplevelse, särskilt om du är ute efter nattaktiva arter som gös.
 • Utbottensmete: En metod för att fiska med agnet placerat strax ovanför botten. Effektivt för arter som söker föda nära botten.
 • Vadarbyxor: Kläder som håller dig torr när du vadfiskar. Kommer i olika material och tjocklekar.
 • Waders: Vattentäta byxor eller overall som används vid vadfiske.
 • Wobbler: Ett fiskedrag som simmar med en vaggande rörelse, attraktivt för många rovfiskar.
 • Xiphias gladius: Det vetenskapliga namnet för svärdfisk, en eftertraktad art inom sportfiske.
 • Yellowtail: En populär sportfisk, speciellt i varmare vatten.
 • Yrkesfiske: Fiske som bedrivs i kommersiellt syfte, i motsats till sport- eller fritidsfiske.
 • Zander: Ett annat namn för gös, en populär fisk i Sverige, känd för sitt vita, fasta kött.
 • Zooplankton: Små vattenlevande organismer som utgör en viktig del av många fiskarters diet.

Avslutning

Fiske är en fantastisk hobby som erbjuder både avkoppling och spänning. Oavsett om du är nybörjare eller erfaren fiskare, är det viktigt att ha koll på dessa grundläggande termer. De kommer inte bara att hjälpa dig att förstå mer om fisket, utan också öka dina chanser att få en stor fångst. Ta med dig denna kunskap nästa gång du ger dig ut på vattnet, och se hur det berikar din fiskeupplevelse. Lycka till!